Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Bomen kappen

  Heeft u een vraag over het kappen of herplanten van bomen? Kijk dan of uw vraag onder de Veelgestelde vragen en antwoorden over bomen staat. Zo niet, neem dan contact op met de gemeente via 0297 - 29 16 16.   Als u een omgevingsvergunning via het Omgevingsloket aanvraagt om een particuliere boom te kappen, moet u weten:  Wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)  Hoe groot de omtrek (diameter) van de boom is  De reden om te willen kappen  Waar de boom staat (adres, voorerf, zijerf, achtererf)  Eventueel schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom  Om de kap van een gemeentelijke boom aan te vragen, moet u weten:  Waar de boom staat (adres)  Uw reden om te willen kappen  Uw verzoek kan onder andere worden afgewezen als:  De boom geen onevenredige overlast oplevert  Bijzonder is voor een straat of buurt  Onderdeel uitmaakt van een bij elkaar behorende bomenrij of op de Lijst waardevolle bomen staat  Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van de mensen in de buurt. 

 • Reclame aanbrengen aan pand

  Als u reclame aan uw pand wilt ophangen, dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Dit hangt met name af van de opvallendheid van de reclame, de locatie en de periode waarin u de reclame wilt plaatsen. Als u geen vergunning nodig heeft, dan meldt u de reclame wel bij de gemeente. Soms moet u over een reclameobject belasting betalen aan de gemeente. Dit is precariorecht: het recht om luifels en balkons met reclame te hebben boven openbare grond, zoals de stoep.

 • Bijstandsuitkering aanvragen

  Als u tijdelijk te weinig geld heeft om van te leven, dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot een minimale grens. U ontvangt een bijstandsuitkering totdat u weer genoeg inkomen heeft.

 • Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen

  De IOAW-uitkering vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau. De IOAW geldt voor oudere werkloze werknemers. Het verschil met een bijstandsuitkering is dat er bij de IOAW niet wordt gekeken naar uw vermogen. U mag uw gespaarde geld, uw eigen huis of uw boot gewoon houden. Het inkomen van uw partner wordt wel in mindering gebracht op deze aanvullende uitkering. Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar, studenten en commerciële relaties (huurders).

 • Asbest verwijderen

  Asbest is kankerverwekkend materiaal. Daarom mag u niet zomaar asbest verwijderen. U moet eerst een sloopmelding doen voordat u begint met de werkzaamheden. Asbest kan voorkomen in: vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen) vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen) schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal) bloembakken golfplaten (daken van schuren en garages) standleiding (afvoer toilet) brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds) vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag) oude huishoudelijke apparaten

 • Omgevingsplan bekijken

  Een gemeente maakt een omgevingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Vroeger stond dat in het bestemmingsplan. Ook staan in het omgevingsplan regels over het gebruik van de openbare ruimte. Bekijk het omgevingsplan als u wilt gaan bouwen of slopen. Of als u ergens een bedrijf wilt beginnen. In het omgevingsplan ziet u of dit wel mag. In een omgevingsplan staat onder andere: de kenmerken van een wijk of gebied de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn regels over de bebouwing, bijvoorbeeld: de soort bebouwing die toegestaan is de manier waarop gebouwd mag worden archeologische vindplaatsen in een wijk of gebied gemeentelijke monumenten regels over het gebruik van de openbare ruimte, bijvoorbeeld: regels over milieubelastende activiteiten regels over bomen kappen regels over parkeren

 • Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

  Als u een omgevingsvergunning heeft ontvangen voor bouwen of verbouwen, kunt u met de werkzaamheden starten. U laat het de gemeente weten wanneer u begint en klaar bent. U moet zich namelijk aan regels en afspraken houden. Deze regels en afspraken staan in de vergunning. De inspecteur bouw- en woningtoezicht controleert dit namens de gemeente. De inspecteur controleert: of u bouwt zoals omschreven staat in uw vergunning of u het gebouw en/of terrein gebruikt zoals in uw vergunning staat de bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid) de aan- en afvoer van materieel, bouwmateriaal en afval Houdt u zich niet aan de afspraken en regels? Dan kan de inspecteur het werk stilleggen of het gebruik van het gebouw of terrein staken.

 • Afwijken van het omgevingsplan

  Een gemeente maakt voor gebieden een omgevingsplan. Vroeger was dit het bestemmingsplan. In het omgevingsplan staat welk doel het gebied heeft. Bijvoorbeeld wonen, groen, werken of recreatie. In het omgevingsplan staan ook regels waar u zich aan moet houden bij bouwen, verbouwen en slopen. Gaat u: bouwen, verbouwen of slopen? een deel van een gebouw aanpassen, zoals een schoorsteen, balkon of erker een gebouw op een andere manier gebruiken? Dan moeten uw plannen passen in het omgevingsplan van de gemeente. Wilt u hiervan afwijken? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan voor een ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteit’ (BOPA). Voor het bouwen of verbouwen zelf moet u vaak ook een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen voor een technische bouwactiviteit. Wijst de gemeente uw verzoek af? Dan kunt u de gemeente vragen om het omgevingsplan te wijzigen. Een verzoek tot wijzigen van het omgevingsplan is ingewikkelder dan een aanvraag voor een omgevingsvergunning BOPA. Het is daarom verstandig om eerst met de gemeente te overleggen over wat voor uw situatie de beste manier is.

 • Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen

  Een Koninklijke onderscheiding (lintje) is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving. Voor elke uitreiking wordt een moment gekozen. Bijvoorbeeld: Tijdens de lintjesregen, de laatste werkdag voor Koningsdag Tijdens een andere bijzondere gelegenheid die te maken heeft met de reden voor het lintje (zoals een afscheid of jubileum)

 • Milieumelding doen

  Bedrijven die schade kunnen veroorzaken aan het milieu, moeten voor sommige activiteiten een melding doen. Dit zijn bijvoorbeeld cafés, restaurants, garages, transportbedrijven, tankstations en winkels. Soms heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Bedrijven die het milieu op grote schaal belasten, hebben altijd een omgevingsvergunning nodig.