Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Stremming melden

  Blokkeert u de openbare weg? Bijvoorbeeld voor het laden en lossen bij een verhuizing? Meld deze stremming dan uiterlijk 2 werkdagen van tevoren bij de gemeente. Vermeld de straat, huisnummer, datum en de tijden waarop de stremming plaatsvindt.

 • Afvalinzameling starten bij nieuwbouw

  Levert u binnenkort een of meerdere nieuwbouwwoningen op? Geef dan de nieuwe adressen en de opleverdatum door aan het regionale reinigingsbedrijf Avalex. Doe dit uiterlijk 6 weken voor de geplande oplevering.

 • Aanstelling verkeersregelaars bij evenementen

  Organiseert u een evenement op de openbare weg? Dan kan de gemeente u verplichten om verkeersregelaars in te zetten. Deze regelen het verkeer en zorgen voor de veiligheid van andere weggebruikers. Verkeersregelaars hebben een aanstelling van de gemeente nodig.

 • Administratief beroep indienen

  Heeft u een Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders aangevraagd? Of kwijtschelding voor de kosten van een paspoort, identiteitskaart of huisvestingsvergunning? En wijst de gemeente uw aanvraag af? Dan kunt u administratief beroep indienen als u het hier niet mee eens bent. Dit kan ook als de gemeente uw aanvraag buiten behandeling stelt. Het beroep kunt u online indienen.

 • Beelden bodycams bekijken

  De handhavers van de gemeente dragen een kleine draagbare camera (bodycam) op hun uniform. Bent u hiermee gefilmd? Dan kunt u de beelden opvragen bij de gemeente.

 • Melding brandveilig gebruik bij evenement

  Organiseert u een evenement? En plaatst u hierbij een tijdelijke verblijfsruimte, zoals een tent of tribune? Dan kan het zijn dat u een melding voor brandveilig gebruik moet doen. Doe de melding uiterlijk 4 weken van tevoren via het formulier van de Rijksoverheid.

 • Aansprakelijk stellen gemeente

  Heeft u schade en vindt u dat de gemeente hiervoor aansprakelijk is? Dan kunt u uw schade online melden.

 • Collecte melden

  Wilt u geld of goederen inzamelen of donateurs werven? Dan moet u dit uiterlijk 15 werkdagen van tevoren melden bij de gemeente.

 • Persoonsgegevens inzien

  Wilt u weten welke gegevens de gemeente van u gebruikt? Dan kunt een online aanvraag doen om uw persoonsgegevens in te zien. Inloggen doet u met uw DigiD.

 • Aanstelling voor beroepsmatige verkeersregelaars

  Bent u voor uw beroep verkeersregelaar bij wegwerkzaamheden of andere tijdelijke verkeersmaatregelen? Dan heeft u hiervoor een aanstelling voor beroepsverkeersregelaars nodig. Als u het verkeer alleen in Delft regelt, vraagt u deze aanstelling aan bij de gemeente.