Zoekresultaat 1 - 10 van 115 resultaten

 • Melden plaatsen van objecten op de openbare weg

  Het is niet toegestaan om zonder toestemming objecten zoals containers, bouwketen of steigers op de openbare weg, stoep of in het openbaar groen te plaatsen.

 • Levenloos geboren kind registreren

  Ouders die dat wensen, kunnen hun levenloos geboren kind registreren in de Basisregistratie personen (BRP).

 • Tegemoetkoming energielasten voor maatschappelijke organisaties (Subsidieregeling CHT)

  De gemeente heeft een subsidieregeling (Subsidieregeling CHT 2023), waardoor maatschappelijke organisaties op het gebied van welzijn, sport, kunst en cultuur (eenmalig) financieel kunnen worden ondersteund.

 • Omwisselen buitenlands of militair rijbewijs

  Het omwisselen van een buitenlands of militair rijbewijs doet u zelf. U doet dit in de gemeente waar u staat ingeschreven.

 • Waaks

  Heeft u een hond? Dan vragen wij u om de ogen en oren van uw wijk te zijn en mee te doen aan het project Waaks.

 • Waarom afval scheiden?

  In Drechterland scheiden we verschillende soorten afval. Denk hierbij aan glas, papier, textiel en PMD (plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons), maar ook aan al het afval op het afvalbrengstation, zoals koelkasten, puin en grond.

 • Voor- en vroegschoolse educatie

  In de voorschoolse of vroegschoolse educatie leert uw kind al spelend de Nederlandse taal. De gemeente bepaalt of uw kind hiervoor in aanmerking komt. Meestal gaat dit via het consultatiebureau.  Voorschoolse educatie (ve) Voorschoolse educatie wordt aangeboden op een kinderdagverblijf/peuteropvang met een VVE aanbod. Met geschoolde VVE-leidsters en een erkend VVE-programma wordt op een leuke manier gewerkt aan taal en…

 • Oud papier en karton

  Drechterland werkt samen met HVC en Roele de Vries voor het ophalen van oud papier en karton.

 • Begeleiding naar school of werk, jongeren

  en jij een jongere tussen 16 en 27 jaar en zit je momenteel zonder werk of opleiding thuis? Dan kan het Jongerenloket jou helpen.

 • Klacht over het handelen van de gemeente

  U kunt een klacht indienen wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop u door een medewerker of het gemeentebestuur bent behandeld.