Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Melding brandveilig gebruik en basis hulpverlening overige plaatsen

  U moet een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert, bijvoorbeeld een bruiloft of een kampeernacht, waar het volgende van toepassing is.

 • Gladheidsbestrijding

  De gemeente Drimmelen doet zo veel mogelijk om de gladheid te bestrijden. Hiervoor is een 'Gladheidsbestrijdingsplan' opgesteld.

 • Klachten

  Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief. Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? U kunt dan een klacht indienen.

 • Straat tijdelijk afsluiten voor verbouwing of werkzaamheden - toestemming vragen

  Soms is het voor de veiligheid nodig de straat tijdelijk af te sluiten. Bijvoorbeeld als u beton gaat storten of als u met een hijskraan een dakkapel op uw woning plaatst. U vraagt hiervoor bij een Tijdelijke Verkeersmaatregel (TVM) aan. Dit is belangrijk zodat we onder andere hulpdiensten tijdig kunnen informeren over de afsluiting.

 • Handhaving kinderopvang

  Heeft u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of bent u gastouder dan wordt van u verwacht dat u zich houdt aan de Wet kinderopvang en onderliggende regelgeving.

 • Bedrijventerreinen

  Drimmelen ligt in het hart van West-Brabant en ligt nabij de A16 en A59. Binnen de gemeentegrenzen kent Drimmelen een variëteit aan lokale bedrijventerreinen. Het oude Dega terrein in Lage Zwaluwe wordt momenteel te koop aangeboden. Verder is geen uitgiftbare grond vanuit de gemeente beschikbaar. Via commerciële partijen zijn bedrijfsruimten te huur en te koop

 • Vuur stoken in de open lucht

  Vuur stoken in de open lucht is verboden. Bijvoorbeeld als u (snoei)afval verbrandt. Als u dit toch wilt doen, vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.  

 • Arbeidsmeldpunt Drimmelen (AMD)

  Via het Arbeidsmeldpunt Drimmelen kan een werkgever een vacature melden. De gemeente Drimmelen, maar ook collega-gemeenten, beschikken over een bestand werkzoekenden.

 • Subsidie voor monument

  Als u eigenaar bent van een monument en u wilt het monument restaureren of er is groot onderhoud nodig, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten.

 • Rioolaansluiting

  De gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van afvalwater in de gemeente Drimmelen. Woningen of andere gebouwen in de gemeente Drimmelen moeten daarom een rioolaansluiting hebben. Deze rioolaansluitingen worden aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool, drukriolering, of een IBA. De aansluiting van uw woning tot de erfgrens moet u als perceeleigenaar zelf realiseren. De rioolaansluiting van uw erfgrens tot aan het gemeentelijk hoofdriool wordt op kosten van de aanvrager door de gemeente gerealiseerd in samenwerking met een aannemer.