Zoekresultaat 1 - 10 van 19 resultaten

 • Rioolverstopping

  Kijk bij een verstopt riool goed waar de verstopping zit. Gaat het om de afvoer van regenwater in uw straat of het vuilwaterriool buiten de erfgrens? En zit de verstopping dus in gemeentegrond? Meld het direct bij ons via onze meldingenapp of het onderstaande formulieren. U kunt ons ook bellen op (0299) 398 398. Wij herstellen de verstopping. U betaalt niets. Bij huurwoningen heeft vaak de huurstichting/woningbouwvereniging een eigen aannemer om riolen te reinigen.

 • Incidentele subsidie sport en sportevenementen

  U vraagt incidentele subsidie aan voor eenmalige activiteiten. Of voor (bijzondere) incidentele projecten en/of activiteiten die niet horen bij uw reguliere bezigheden. Wilt u incidentele subsidie aanvragen op het gebied van sport? Gebruik dan het aanvraagformulier hieronder en lees eerst goed door welke documenten u moet bijvoegen.

 • Nachtwerkontheffing

  Verricht u werkzaamheden in de openbare ruimte buiten de reguliere werktijden om (tussen 19:00 uur en 07:00 uur en op zon- en feestdagen)? En veroorzaakt uw werk (geluid)hinder? Dan heeft u een nachtwerkontheffing nodig. Een aanvraag levert u minimaal acht weken voor het starten van de werkzaamheden in. U heeft de keuze uit onderstaande aanvraagformulieren:

 • Schadevergoeding bij nalatigheid gemeente

  Heeft u schade opgelopen dat verwijtbaar is aan de gemeente? Dit kan bijvoorbeeld zijn bij schade aan uw eigendom of wanneer u struikelt door een losliggende trottoirtegel en u daardoor uw been breekt. U kunt via onderstaand formulier uw aanvraag tot schadevergoeding indienen. Ook kunt u het verzoek om schadevergoeding schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders.

 • Asbest verwijderen

  Wilt u asbest verwijderen in of rondom uw huis of bedrijf? Aan de verwijdering van asbest zijn regels gesteld. Asbest is namelijk een schadelijk materiaal. Als het breekt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Vandaar dat in bepaalde omstandigheden een vergunning of een melding nodig is voor het slopen van asbest.

 • Automatische incasso, machtiging

  U kunt de aanslag gemeentelijke belasting en/of de rekening voor de onderhoudsbijdrage CAI automatisch in termijnen betalen. Dat is makkelijk, want u betaalt altijd op tijd, zonder dat u er omkijken naar heeft. Met een van de onderstaande formulieren kunt u automatische incasso aanvragen of intrekken.

 • Betalingsregeling

  U kunt als belastingplichtige een betalingsregeling bij ons aanvragen als u moeite heeft uw belastingaanslag op tijd te betalen. U doet dit door een e-mail te sturen naar de sectie invordering/ Belastingen. Bij de e-mail voegt u aanvullende informatie (zie hieronder). Voor toeristenbelasting is geen betalingsregeling mogelijk.

 • Incidentele subsidie kunst en cultuur

  U vraagt incidentele subsidie aan voor eenmalige activiteiten. Of voor (bijzondere) incidentele projecten en/of activiteiten die niet horen bij uw reguliere bezigheden. Wilt u incidentele subsidie aanvragen op het gebied van kunst en cultuur? Gebruik dan het aanvraagformulier hieronder en lees eerst goed door welke documenten u moet bijvoegen.

 • Aanvraag extra afvalcontainers

  Wilt u een extra GFT-container aanvragen? Dat kan door dit formulier in te vullen.

 • Sportkampioenen

  De gemeente Edam-Volendam kent een rijk sportleven, getuige het ruime aanbod van 77 sportverenigingen. De sportverenigingen leveren jaarlijks diverse Nederlandse kampioenen af, van amateur- tot profniveau. Het hoge prestatieniveau heeft er zelfs toe geleid dat onze gemeente is verkozen tot Topsportgemeente in 2011 én 2013.