Zoekresultaat 1 - 10 van 20 resultaten

 • Opheffing school voor voortgezet (speciaal) onderwijs, meldingsplicht

  Een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs is verplicht om opheffing van de school te melden aan diverse instanties en personen. U doet als di...

 • Activiteiten uitvoeren in een gebied met drinkwater

  Een waterwingebied is een gebied waaruit een waterleidingbedrijf grondwater haalt voor drinkwater. De grondwaterbeschermingsgebieden zijn de gebied...

 • Verslag energie-audit indienen

  Een energie-audit is een onderzoek naar het energieverbruik van uw bedrijf. Bijvoorbeeld hoeveel energie uw gebouwen verbruiken. Ook bekijkt u hoe ...

 • Ongewoon voorval melden uit natuur of bij milieubelastende activiteit

  Bij een ongewoon voorval gebeurt er iets dat afwijkt van het normale verloop. Denk hierbij aan brand of een explosie, een storing binnen een bedrij...

 • Stikstof omgevingsvergunning aanvragen

  Provincie Fryslân verleent vergunningen op grond van de Omgevingswet voor het onderdeel stikstof met uitzondering van aanvragen die in gebrui...

 • Omgevingsvergunning voor het milieu wijzigen

  Als de provincie voor uw bedrijf een omgevingsvergunning heeft afgegeven en u brengt veranderingen aan in de bedrijfsvoering, dan moet u in bepaald...

 • Publieksinformatie

  Actieve openbaarmaking De wet verplicht ons om bepaalde informatie actief openbaar te maken. Dat doen we op verschillende manieren: Op Overhei...

 • Bouwen of werken aan openbare weg

  Als u op, in of langs een weg wilt bouwen of werken, controleer dan eerst wie de beheerder van deze weg is. Voor de openbare wegen in beheer bij pr...

 • Evaluatieverslag bodemsanering

  Na afloop van de sanering schrijft u een evaluatieverslag.  Soms is ook een nazorgplan nodig. Bijvoorbeeld als na de sanering verontreiniging ...

 • Vuurwerk opslaan en verkopen

  Slaat u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk op? Of wilt u professioneel vuurwerk (categorie 4) of meer dan 25 kilo theatervuurwerk opslaan? Hi...