Zoekresultaat 1 - 10 van 98 resultaten

 • Parkeervergunning bewoners verlengen

  U ontvangt van de gemeente een brief en/of melding in het online parkeerloket dat u uw parkeervergunning kunt verlengen. Dit krijgt u alleen als uw gegevens hetzelfde zijn gebleven, zoals o.a. uw adres en/of tenaamstelling bij de RDW. 

  Een verlenging staat ongeveer twee weken voor de afloop van uw huidige parkeervergunning klaar in het online parkeerloket. Ziet u niet de optie om te verlengen, bel dan naar het KCC via telefoonnummer 140183.

 • Ventvergunning

  Voor de verkoop van artikelen of voor het aanbieden van diensten op straat of huis-aan-huis hebt u een ventvergunning nodig. Deze vraagt u online aan. Let op: u heeft een DigiD nodig om het aan te vragen.

 • Wmo-melding

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen die moeite hebben met het zelfstandig blijven wonen en meedoen in de samenleving, ondersteuning kunnen krijgen van de gemeente. Het gaat om voorzieningen als:

  Via een Wmo-melding vraagt u een gesprek aan met een medewerker van de gemeente.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Woont u in Nederland, hebt u niet de Nederlandse nationaliteit, en hebt u een verblijfsvergunning type III of IV? Dan hebt u een vluchtelingenpaspoort nodig als u naar het buitenland wilt. U maakt daarvoor een afspraak.

 • Tweede paspoort

  Reist u veel, ook naar landen die met elkaar in conflict zijn? Of kunt u tijdelijk niet over uw paspoort beschikken in verband met een visumaanvraag? U kunt dan een tweede paspoort aanvragen.

 • Ontheffing aanvragen optreden straatartiest

  Wilt u als straatartiest optreden op de openbare weg? Bijvoorbeeld als muzikant, straatfotograaf, tekenaar of filmer? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

 • Starterslening

  Op 1 maart 2021 is de pilot voor de starterslening gestart. Op 23 februari 2023 heeft de gemeenteraad besloten deze startersregeling voort te zetten en te verruimen. Hiermee wil gemeente Gorinchem jongeren de kans geven om sneller een eerste eigen huis te kopen. 

 • Commissie omgevingskwaliteit (Welstandscommissie)

  Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Hiermee verandert er veel bij het aanvragen van vergunningen om te (ver)bouwen. Ook zijn er nieuwe termen: De Welstandscommissie heeft voortaan commissie omgevingskwaliteit.

  De commissie omgevingskwaliteit bestaat uit twee subcommissies: 

  • de commissie ruimtelijke kwaliteit;
  • de erfgoedcommissie.

  De commissie omgevingskwaliteit geeft advies aan burgemeester en wethouders over het uiterlijk van bouwwerken en plannen met betrekking tot monumenten en beschermd stadsgezicht, waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd of een principeplan is ingediend. De vergaderingen van de commissies zijn openbaar.

 • Begraven of cremeren

  Als een naaste van u overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats of laten cremeren waarna de urn op de begraafplaats wordt bijgezet.

  Om een plek op een gemeentelijke begraafplaats te mogen gebruiken, moet u een graf kopen of huren. Meestal doet de uitvaartverzorger dit voor u.

 • Trouwen / geregistreerd partnerschap in Gorinchem

  Gefeliciteerd, u gaat een huwelijk of partnerschapsregistratie aan! Heeft u beide de Nederlandse nationaliteit en woont u beide in Nederland dan kunt u dit online regelen met DigiD. Zorg dat u van alle benodigde documenten en formulieren een foto of scan heeft gemaakt voor het uploaden!

  Online regelen huwelijk of partnerschapsregistratie

  Heeft u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit? Of woont u of uw partner niet in Nederland? Mail dan naar trouwen@gorinchem.nl