Zoekresultaat 1 - 10 van 124 resultaten

 • Parkeervergunning bewoners verlengen

  U ontvangt van de gemeente een brief en/of melding in het online parkeerloket dat u uw parkeervergunning kunt verlengen. Dit krijgt u alleen als uw gegevens hetzelfde zijn gebleven, zoals o.a. uw adres en/of tenaamstelling bij de RDW. 

  Een verlenging staat ongeveer twee weken voor de afloop van uw huidige parkeervergunning klaar in het online parkeerloket. Ziet u niet de optie om te verlengen, bel dan naar het KCC via telefoonnummer 140183.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  De gemeente is in het bezit van uw persoonsgegevens. Het gaat om uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. U kunt de gemeente verzoeken deze persoonsgegevens geheim te houden. De gemeente blijft wel altijd verplicht deze gegevens door te geven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

  Verzoek indienen (DigiD)

 • Wmo-melding

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen die moeite hebben met het zelfstandig blijven wonen en meedoen in de samenleving, ondersteuning kunnen krijgen van de gemeente. Het gaat om voorzieningen als:

  Via een Wmo-melding vraagt u een gesprek aan met een medewerker van de gemeente.

 • Verloren of gevonden voorwerpen

  Bent u iets verloren of hebt u iets gevonden?

  Het zoeken van verloren voorwerpen en het melden van gevonden voorwerpen kunt u doen op de website verlorenofgevonden.nl

  Heeft u een dier gevonden? Of is er juist een dier weggelopen? Schakel dan de dierenambulance in.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Woont u in Nederland, hebt u niet de Nederlandse nationaliteit, en hebt u een verblijfsvergunning type III of IV? Dan hebt u een vluchtelingenpaspoort nodig als u naar het buitenland wilt. U maakt daarvoor een afspraak.

 • Hervestigen vanuit het buitenland

  Komt u uit het buitenland en wilt u opnieuw in Nederland gaan wonen? Dan doet u binnen vijf dagen na aankomst persoonlijk aangifte bij de gemeente. Hiervoor maakt u een telefonisch een afspraak.

  Is het de eerste keer dat u vanuit het buitenland in Nederland komt wonen? Kijk dan bij Eerste inschrijving in Nederland voor meer informatie. 

 • Starterslening

  Op 1 maart 2021 is de pilot voor de starterslening gestart. Op 23 februari 2023 heeft de gemeenteraad besloten deze startersregeling voort te zetten en te verruimen. Hiermee wil gemeente Gorinchem jongeren de kans geven om sneller een eerste eigen huis te kopen. 

 • Incidentele festiviteit melden

  U mag een aantal keer per jaar een festiviteit organiseren voor uw horecabedrijf of recreatiebedrijf. Bijvoorbeeld:

  • een muziekoptreden in een café
  • een feest samen met andere horeca
  • een personeelsfeest van uw horecabedrijf

 • Commissie omgevingskwaliteit (Welstandscommissie)

  Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Hiermee verandert er veel bij het aanvragen van vergunningen om te (ver)bouwen. Ook zijn er nieuwe termen: De Welstandscommissie heeft voortaan commissie omgevingskwaliteit.

  De commissie omgevingskwaliteit bestaat uit twee subcommissies: 

  • de commissie ruimtelijke kwaliteit;
  • de erfgoedcommissie.

  De commissie omgevingskwaliteit geeft advies aan burgemeester en wethouders over het uiterlijk van bouwwerken en plannen met betrekking tot monumenten en beschermd stadsgezicht, waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd of een principeplan is ingediend. De vergaderingen van de commissies zijn openbaar.

 • Begraven of cremeren

  Als een naaste van u overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats of laten cremeren waarna de urn op de begraafplaats wordt bijgezet.

  Om een plek op een gemeentelijke begraafplaats te mogen gebruiken, moet u een graf kopen of huren. Meestal doet de uitvaartverzorger dit voor u.