Zoekresultaat 1 - 10 van 14 resultaten

 • Incidentele festiviteit melden

  U mag een aantal keer per jaar een festiviteit organiseren voor uw horecabedrijf of recreatiebedrijf. Bijvoorbeeld:

  • een muziekoptreden in een café
  • een feest samen met andere horeca
  • een personeelsfeest van uw horecabedrijf

 • Algemene plaatselijke verordening (APV)

  De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gaat over regels rondom openbare orde en veiligheid, verkeerszaken en horecagelegenheden. Denk bijvoorbeeld aan plekken waar het toegestaan is om alcohol te drinken. Ook staat in de APV voor welke zaken u een vergunning moet aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u een horecaonderneming wil beginnen of een evenement wil organiseren.

  De APV verschilt per gemeente. De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van gemeente Gorinchem en de politie houden toezicht op de naleving van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 

  Bekijk de Algemene Plaatselijke Verordening

 • Scholen en brede scholen

  Op zoek naar een basisschool of middelbare school in Gorinchem? In de digitale gemeentegids van Gorinchem staan alle scholen in Gorinchem.

 • Kenteken wijzigen

  Parkeervergunningen zijn in het nieuwe online parkeerloket altijd gekoppeld aan het kenteken van de auto waarop de vergunning wordt afgegeven. Dit kenteken kunt u zelf, gratis, wijzigen.

 • Taxatieverslag woning of bedrijfspand

  De gemeente stelt elk jaar de waarde van alle onroerende zaken vast. Staat uw naam op het aanslagbiljet onroerendezaakbelasting? Dan kunt u het taxatieverslag en aanslagbiljet online opvragen.

  Voor de onroerendezaakbelasting 2023 wordt de waarde van uw pand op de peildatum 1 januari 2022 gebruikt.

 • Woo-verzoek

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is per 1 mei 2022 vervangen door de nieuwe Wet open overheid (Woo). Iedereen kan volgens de Woo een verzoek om informatie indienen bij de gemeente Gorinchem. U heeft namelijk recht op informatie en inzicht in het handelen van de gemeente.

  De gemeente maakt al veel informatie openbaar. U vindt informatie op:

  Wilt u graag informatie ontvangen die nog niet openbaar is? Dan kunt u bij de gemeente Gorinchem een Woo-verzoek indienen. Let op: niet alle informatie is openbaar, bijvoorbeeld informatie over persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie. 

 • Openbare laadpaal aanvragen en gebruiken

  In Gorinchem komen steeds meer parkeerplaatsen met oplaadpunten. Een overzicht van openbare oplaadpunten vindt u op de website Oplaadpunten. De rode laadpalen op de kaart zijn bezet of buiten gebruik.

  Mist u een oplaadpunt bij u in de buurt? De gemeente helpt u graag met een oplaadpunt aan de openbare weg, als u niet op eigen terrein kunt opladen en als er niet genoeg mogelijkheden zijn voor opladen bij bestaande openbare oplaadpunten.

 • Adresonderzoek aanvragen

  Staat iemand op uw adres ingeschreven die er niet woont? Of heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te starten. De gemeente probeert dan te achterhalen waar deze persoon woont.

  Aanvragen adresonderzoek

 • Kinderopvang inschrijven bij gemeente

  U moet uw gemeente vragen of u mag starten met een kinderopvang. Dit moet schriftelijk, de aanvraagformulieren kunt u downloaden van de website rijksoverheid.nl

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Gaat u een nieuw huis of bedrijfsgebouw bouwen en heeft u een rioolaansluiting nodig? Zorg dat uw aanvraag ten minste veertien werkdagen voor de gewenste aansluitdatum ontvangen is bij de gemeente. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier Rioolaansluiting.