Zoekresultaat 1 - 10 van 49 resultaten

 • Legalisatie handtekening (uitnodiging, garantverklaring)

  Bij de gemeente kunt u uw handtekening onder een document laten legaliseren. Daarmee verklaart de gemeente dat de handtekening echt is. Legaliseren van een handtekening is vaak nodig op documenten die naar het buitenland moeten worden gestuurd. Ook als u ergens uw toestemming voor geeft, is legalisatie soms nodig. Aanvragen Maak een afspraak. Let daarbij wel op de openingstijden van de aanvraagbalie. Kosten   Product kosten Legaliseren handtekening € 11,65 Waarmerken kopie of afschrift € 11,65

 • Ongediertebestrijding

  Zit er ongedierte, zoals ratten, op openbaar terrein? Dan zorgt de gemeente voor de bestrijding. Op het bestrijden van ongedierte op uw eigen terrein moet u zelf zorgen. De gemeente stelt wel in overleg kosteloos advies en klemmen beschikbaar waarmee u zelf de bestrijding van ratten kunt uitvoeren (bedrijven en bedrijfsterreinen vallen hier niet onder).  Wilt u weten op welke manier u overig ongedierte kunt bestrijden of bij wie u terecht kunt om het te laten bestrijden, verwijzen wij u naar www.meldpuntongedierte.nl. Meldingen over ratten kunt u doen via Fixi, per email info@hardinxveld-giessendam.nl, of telefonisch (14) 0184.  

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Bij een nieuwe baan kan de werkgever een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. Deze verklaring noemen we ook wel 'Bewijs van goed gedrag'. Dit bewijs toont aan dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor die nieuwe baan of functie. Uw werkgever kan de aanvraag van de verklaring zelf online starten. Of u vraagt de VOG persoonlijk aan bij de gemeente Voor een aanvraag heeft u de volgende bijlage(n) nodig: Het ingevulde en ondertekende VOG aanvraagformulier van Justis dat u van de werkgever heeft gekregen. Eventueel alle gevraagde en ingescande bijlagen Let op: zorg ervoor dat de ingescande documenten duidelijk leesbaar zijn. Online regelen Aanvragen VOG door werkgever Aanvragen VOG persoonlijk bij gemeente U logt in met DigiD Lukt het online aanvragen via de gemeente niet, maak dan een afspraak Kosten De kosten bedragen € 41,35. Afhandeling Binnen 4 weken krijgt u de verklaring thuisgestuurd.  

 • Exploitatievergunning inrichting en/of Terrasvergunning

  Voor het exploiteren van een horeca-inrichting heeft u een vergunning nodig. Deze vergunning geldt voor de persoon en het pand.

 • Precariobelasting

  Precariobelasting betreft een bijzondere vorm van belasting. Precariobelasting betaalt u als u voorwerpen plaatst in, op of boven gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst. Voorbeelden hiervan zijn: terrasjes van horecaondernemingen, steigers, reclameborden en containers (voor de opvang van bouwpuin).

 • Principeverzoek voor bouwwerken of perceelgebruik indienen

  Als u de haalbaarheid wilt onderzoeken van bouw- of bedrijfsplannen die u heeft (bijvoorbeeld voor bouwwerken of voor wijziging van gebruik van een perceel), dan kunt u een principeverzoek indienen bij de gemeente. Werkwijze Vul het formulier vooroverleg ruimtelijk initiatief (pdf, 177 kB) in Print het formulier uit Onderteken het formulier Stuur of breng het ingevulde en ondertekende formulier naar omgevingszaken@hardinxveld-giessendam.nl In het formulier leest u meer over de procedure, de kosten, en over welke bijlagen bij het verzoek moeten worden gevoegd. Twijfelt u over uw plan of heeft u vragen, dan adviseren wij u om kosteloos een verkennend gesprek aan te vragen, voordat u definitief een principeverzoek indient. Nieuwe werkwijze in voorbereiding op de Omgevingswet Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Hierdoor verandert de werkwijze voor het indienen en behandelen van principeverzoeken. U vult als initiatiefnemer het bovenstaande formulier in. Als het plan niet past in het omgevingsplan wordt uw plan besproken aan de 'intaketafel' en/of 'omgevingstafel'. Op de intaketafel kijkt de gemeente naar de wenselijkheid van het plan. Als het plan wenselijk is, volgt de omgevingstafel. Daar kijken we samen met u verder hoe we het plan mogelijk kunnen maken.    Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het KlantContactCentrum van de gemeente, telefoon 14 0184.  

 • Toezicht en handhaving openbare ruimte

  Veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte is voor de gemeente van groot belang. De handhavers van de gemeente leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren hiervan. Handhavers zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) en worden ingezet bij de handhaving van o.a. de Wegenverkeerswet, Openbare Orde en Veiligheid, Wet Milieubeheer, Drank- en Horecawet, de Visserijwet, Precario en de Algemene Plaatselijke Verordening. Ze houden bijvoorbeeld controles op het foutief parkeren, loslopende en poepende honden, wijkveiligheid, verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval, reclame en uitstallingen. Bij overtredingen zijn zij bevoegd een boete op te leggen. De boa’s treden niet alleen handhavend op. Op straat zijn ze de oren en ogen van de politie en stellen zich dienstverlenend op en vormen een direct aanspreekpunt voor burgers, winkeliers en horeca-exploitanten. Hierdoor kunnen zij klachten, indien mogelijk, direct verhelpen of doorzetten naar de juiste instantie.

 • Commissie voor de bezwaarschriften

  De commissie bezwaarschriften adviseert het college van burgemeester en wethouders. Vergaderingen zijn openbaar, belangstellenden kunnen geen spreekrecht aanvragen. Bent u het niet eens met een besluit van het college van burgemeester en wethouders? Dan kunt u bezwaar maken. De commissie voor de bezwaarschriften behandelt alle bezwaarschriften die burgers en bedrijven bij de gemeente indienen. De commissie werkt onafhankelijk van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over de afhandeling van het bezwaar. Er is een informatiepagina over de bezwaarschriftprocedure beschikbaar. De commissie voor de bezwaarschriften bestaat uit: De Heer N. (Nico) van Eck (voorzitter) De heer mr. R.T.J. (Remco) van Halen (lid + plv voorzitter) De heer mr. J. (Jörgen) Geelhoed (lid) De heer mr. G. (Gerard) Zwerus (lid)  

 • Afschrift/uittreksel geboorteakte aanvragen

  Soms heeft u een afschrift of uittreksel van uw geboorteakte nodig (uit het geboorteregister van de Burgerlijke Stand). Bijvoorbeeld als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, of bij een verzoek om naamswijziging. Alleen voor geboorte in Hardinxveld-Giessendam De geboorte moet plaats hebben gevonden in: de gemeente Hardinxveld-Giessendam (op of na 1 januari 1957), de gemeente Giessendam (vóór 1 januari 1957) of de gemeente Hardinxveld (vóór 1 januari 1957) Als de geboorte in een andere gemeente plaatsvond, moet u het afschrift van de geboorteakte aanvragen bij die andere gemeente! Van wie kunt u een afschrift aanvragen? U kunt alleen een afschrift aanvragen van: de geboorteakte van uzelf, of van de geboorteakte van uw partner, of van de geboorteakte van een inwonend kind, of van de geboorteakte van uw inwonende vader of moeder. Taalkeuze U krijgt de keuze om een Nederlandstalig (voor Nederland) of een meertalig afschrift (voor buitenland) aan te vragen. Aanvragen U vraagt een uittreksel geboorteakte online aan of persoonlijk (na afspraak) bij de balie van de gemeente. Let daarbij wel op de openingstijden van de aanvraagbalie. Aan de balie krijgt u het uittreksel direct mee. Bij een online aanvraag, krijgt u het uittreksel binnen drie werkdagen per post thuisgestuurd. Voorbereiding Zorgt u ervoor dat u het volgende gereed heeft vóór u met de aanvraag begint: zekerheid dat de geboorte plaatsvond in de gemeente Hardinxveld-Giessendam, de gemeente Giessendam of de gemeente Hardinxveld (als u het afschrift aanvraagt voor een inwonend familielid) voornamen, achternaam en geboortedatum van het inwonende familielid datum en plaats van de geboorte duidelijkheid of u het afschrift in het buitenland nodig heeft Doet u de aanvraag online? Dan heeft u extra nodig: uw DigiD-inloggegevens (alleen online) de benodigde gegevens om online te kunnen betalen (iDEAL, Master Card en VISA). Kosten Prijs:  € 16,60 Online aanvragen U logt in met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Vraag het dan aan via www.digid.nl. Online afschrift geboorteakte aanvragen

 • Trouwen en registratie partnerschap

  Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u trouwen?  Dan vragen we u om een afspraak te maken bij de gemeente waar u gaat trouwen en een melding van uw voorgenomen huwelijk doen. Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten. Afspraak Deze aanvraag maken we voor u in orde tijdens een afspraak. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente of mailt u naar info@hardinxveld-giessendam.nl. Ons telefoonnummer is 14 0184.