Zoekresultaat 1 - 10 van 57 resultaten

 • Huisnummer aanvragen

  De gemeente heeft de wettelijke plicht om te voorzien in een goede adressering van woningen, panden en andere objecten. Wanneer er bijvoorbeeld door herinrichting of uitbreiding van de gemeente nieuwe straten worden aangelegd, worden daarvoor straatnamen vastgesteld. Huisnummers In bepaalde situaties kan het voorkomen dat u voor uw woning, pand of ander object één of meer huisnummers nodig heeft. Heeft u voor uw (ver)bouwplannen een omgevingsvergunning nodig, dan kent de gemeente automatisch de nieuwe huisnummers toe. Heeft u voor uw (ver)bouwplannen geen omgevingsvergunning nodig? Dan vraagt u het huisnummer direct aan via de gemeente.

 • Geluidshinder horeca-inrichting

  U meldt wanneer u verwacht dat u geluidshinder veroorzaakt voor omwonenden en omgeving. Ook wanneer u een horecabedrijf wilt starten, doet u melding. Wat moet u doen als u een incidentele festiviteit organiseert? U mag een paar keer per jaar een festiviteit organiseren voor uw horecabedrijf, recreatiebedrijf of vereniging. Bijvoorbeeld: een muziekoptreden bij een café      een straatfeest samen met andere horeca      een personeelsfeest van uw horecabedrijf      een toernooi van uw sportvereniging met muziek en/of verlichting Wilt u een festiviteit organiseren? Dan meldt u dit minimaal twee weken van te voren bij de gemeente via het formulier incidentele activiteit. Wat moet u doen als u een horecabedrijf wilt starten? Daarnaast kan het zijn dat u melding moet doen wanneer u een horecabedrijf wilt starten. U moet voldoen aan de eisen uit het Activiteitenbesluit om overlast voor omwonenden en omgeving zoveel mogelijk te beperken. De omgevingsdienst Zuid Holland-Zuid (OZHZ) behandelt de meldingen op grond van het Activiteitenbesluit. Een melding kunt u indienen via aimonline.nl. Let op: voor het starten van een horecabedrijf heeft u meer vergunningen nodig.  

 • Ontheffing schenken (zwak)alcoholische dranken (artikel 35 DHW)

  U heeft een ontheffing nodig voor het schenken van (zwak)alcoholische dranken bij evenementen of bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard buiten een horecagelegenheid. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? U mag geen alcohol verkopen aan personen jonger dan 18 jaar. Op het evenement mag u geen sterke drank (>14,99% alcohol) verkopen. De persoon die de leiding heeft over het alcohol schenken: is minimaal 21 jaar is van goed gedrag heeft een Verklaring Sociale Hygiëne er moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn Wilt u zonder een vorm van betaling alcohol schenken op een besloten feest? Dan hoeft u geen drank- en horecavergunning of ontheffing aan te vragen. Hoe vraag ik een ontheffing aan? U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente via het aanvraagformulier ontheffing artikel 35 drank en horecawet.   Bijlagen bij de aanvraag een kopie van de legitimatiebewijzen van alle leidinggevenden een kopie van Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden behalve als deze is terug te vinden in het Register SVH een situatietekening waarop de tap-/ uitgiftepunten staan aangegeven Wat kost een ontheffing? Voor de ontheffing zijn legeskosten verschuldigd. De leges bedragen € 56,70 Wetgeving Onderstaande wetgeving is van toepassing: Drank en Horecawet  

 • Tijdelijk gebruik van gemeentegrond / openbare weg aanvragen voor bedrijven, verenigingen en instellingen

  Als u tijdelijk gemeentegrond (vaak: een stukje openbare weg) wilt gebruiken, voor bij voorbeeld het opslaan van bouwmaterialen of containers, dan moet u daarvoor toestemming vragen aan de gemeente. Voor dit verzoek moet u betalen, ongeacht of uw aanvraag wordt goedgekeurd of niet. U ontvangt hiervoor een factuur. U krijgt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen acht weken, bericht of u wel of niet toestemming krijgt voor het gevraagde gebruik van gemeentegrond. Vraag een vergunning tenminste drie weken voorafgaand aan de geplande activiteiten aan. Indien u niet tijdig uw aanvraag indient, kan het college besluiten uw aanvraag niet in behandeling te nemen. Prijs: € 54,65 Online gebruik gemeentegrond aanvragen

 • Aanwijzen van monument

  Soms kan een woning of bouwwerk een monument worden. U kunt de gemeente vragen uw pand als gemeentelijk monument aan te wijzen. U kunt als eigenaar niet aanvragen uw pand als rijksmonument aan te wijzen.

 • Accountmanager bedrijven

  Hallo (nieuwe) ondernemers van de gemeente Hardinxveld-Giessendam! Mijn naam is Xanthine Jut. Bij mij kunt u terecht met vragen en ideeën. Ik hoor graag waar u mee bezig bent en hoe ik u kan helpen! Ik ben sinds februari 2015 in dienst als accountmanager bedrijven van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Wat houdt deze functie in? Ik vervul een brugfunctie tussen de gemeente en de ondernemers. Mijn taak is ervoor te zorgen dat beide partijen tevreden zijn of (nog beter:) blijven. Ik probeer (startende) ondernemers goed van dienst te zijn. Tegelijk moet ik hem of haar ook duidelijk maken dat niet alles 'gisteren' geregeld kan zijn. Een gemeente moet zich aan de regels houden en iedereen gelijk behandelen. Wederzijds begrip opent vele deuren! Mijn voornaamste doel is bereikbaar te zijn voor u als ondernemer; u kunt bij mij terecht met al uw vragen. Ik zorg ervoor dat uw vraag bij de juiste medewerker in het gemeentehuis terecht komt. Dat scheelt u een hoop uitzoekwerk en daarmee kostbare tijd. Daarnaast kunt u mij ook om advies vragen. Ik denk graag mee en zal er alles aan doen om te komen tot een goede oplossing. Ik maak me graag sterk voor u als ondernemer en probeer niet in problemen te denken, maar in oplossingen. Misschien treffen we elkaar binnenkort tijdens een van de vele ondernemersbijeenkomsten in dit dorp, zoals die van de Ondernemersvereniging Hardinxveld-Giessendam, de Bedrijfskern, de Stichting Beveiliging Bedrijven Hardinxveld-Giessendam (SBBHG) of het Centrummanagement. Stelt u prijs op een bezoekje of een gesprek? Heeft u informatie nodig over vergunningen, vestigingen, uitbreidingen of andere zaken? Neem dan contact met mij op! Ik kom graag langs om me door u te laten informeren en/of rondleiden en neem uw vragen vervolgens mee terug om er antwoorden op te vinden. Graag tot ziens! Contactgegevens accountmanager bedrijven Mevrouw X.O. (Xanthine) Jut Telefoon 14 0184 (donderdag en vrijdag) Mail mij voor een afspraak

 • Wijktafels

  De Wijktafel is een platform voor bewoners van Hardinxveld-Giessendam en organisaties. Soms zichtbaar in de wijk met een tent en vaak actief op de achtergrond. Doelstelling De doelstelling is de gemeente mooier, gezelliger en veiliger te maken en naar elkaar om te zien. Een initiatief voor, door en van bewoners. Ambassadeurs Per buurt zijn actieve bewoners  het gezicht van de Wijktafels. De ambassadeurs zoeken contact, signaleren, vinden, verbinden en motiveren in de wijk. Ambassadeurs zijn geen hulpverleners maar brengen mensen bij elkaar om elkaar in de buurt te helpen. Waar nodig is, wijzen ze de weg naar professionele hulp en/ of openbare instanties. Ook ondersteunen ze initiatieven of activiteiten voor de buurt. Samenwerking Aan de wijktafels hebben de volgende partijen zich verbonden: Wijkbeheer van woningstichting Omnivera, de politie, Wijkbeheer van de gemeente Hardinxveld-Hardinxveld, zorgcentrum De Lange Wei, zorgstichting Waardeburgh en Stichting Welzijn Servanda. Zij pakken de signalen op en lossen knelpunten zo snel mogelijk op. Contact Om de ‘wijktafels’ van de buurtbewoners te laten zijn, zijn wij altijd opzoek naar mensen die zich in willen zetten voor hun wijk. Dit kan als ambassadeur maar ook als betrokken buurtbewoner. Wilt u meer informatie, heeft u ideeën voor uw wijk of wilt u zich aanmelden als ambassadeur? Neem dan contact op met de begeleider van de Wijktafel, Ellen Vissers. Dit kan via telefoon 0184 - 61 27 71 of via het e-mailadres e.vissers@servanda.nl.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Moet uw (nieuwe) woning worden aangesloten op de riolering? De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw vanaf uw perceelgrens op het openbare rioolstelsel. Vraag online uw rioolaansluiting aan, of print en stuur of breng het ingevulde en ondertekende formulier naar de gemeente. Online rioolaansluiting aanvragen

 • Stookontheffing

  Het is verboden in de openlucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben, bijvoorbeeld het maken van een kampvuur. Dit verbod geldt niet voor vuur dat geen (brand)gevaar, overlast of hinder oplevert voor de omgeving, zoals het gebruik van kaarsen en fakkels, sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven indien geen afvalstoffen worden verbrand en het ontsteken van vuur voor bakken en braden.

 • Tussenstand uitvoering maatregelen wateroverlast 2017

  De gemeente heeft samen met Waterschap Rivierenland een uitgebreid maatregelenpakket opgesteld om wateroverlast als gevolg van hevige piekbuien te beperken. Bijlagen In de bijlagen vindt u de stand van zaken van januari/februari 2017. Stand van zaken maatregelen tegen wateroverlast per 23 januari 2017 (pdf, 51 kB) Tussenstand uitvoering maatregelen wateroverlast (pdf, 2.166 kB)