Zoekresultaat 1 - 10 van 13 resultaten

 • Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

  Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Het is een bewijs van goed gedrag. Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, krijgt u altijd een VOG. Heeft u wel iets strafbaars gedaan? Dan kijkt Dienst Justis (Ministerie van Justitie en Veiligheid) of...

 • Subsidie voor een monument aanvragen

  Heeft u een gemeentelijk monument? Dan kunt u bij de gemeente een subsidie aanvragen voor een bijdrage in de kosten van onderhoud aan uw monument. Dit kan 1 keer per 5 jaar. Wat we verstaan onder onderhoud kunt u lezen in de nadere regels subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten (zie 'wetgeving'). Hierin...

 • Bijstand voor ouderen aanvragen

  Iedereen die in Nederland woont, bouwt AOW op. Dit doet u vanaf 15 jaar. Misschien heeft u een aantal jaar niet in Nederland gewoond of is uw AOW om een andere reden lager. Meestal vult u dit uit een pensioenregeling aan. Is dit niet zo? Dan kunt u een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO)...

 • Bijzondere bijstand aanvragen

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die u vanwege (bijzondere) omstandigheden niet zelf kunt betalen. Misschien maakt u kosten voor een advocaat (rechtsbijstand), bewindvoerder of mentor. Of heeft u schulden waardoor u zich niet aanvullend kunt verzekeren en worden daardoor...

 • Collectieve aanvullende verzekering

  Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering hebben. Met een basisverzekering kunt u naar de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek. Heeft u een minimum inkomen en zorgkosten die de basisverzekering niet vergoedt? Maak dan gebruik van de gemeentelijke collectieve aanvullende...

 • Individuele studietoeslag aanvragen

  De individuele studietoeslag is een toeslag voor studenten met een beperking. Omdat deze studenten door hun beperking niet of moeilijk een bijbaan kunnen hebben naast hun studie, kunnen zij een beroep doen op de individuele studietoeslag. Dit geeft een steuntje in de rug om toch een opleiding te doen....

 • Topsport waarderingssubsidie

  Topsporters en sportverenigingen kunnen een bijdrage bij ons aanvragen. Deze bijdrage van maximaal € 500 is bedoeld als blijk van waardering en als steuntje in de rug. Topsporters kunnen de waarderingssubsidie aanvragen voor onder andere deelname aan internationale wedstrijden of het aanschaffen van...

 • Rioolaansluiting aanvragen

  De gemeente zorgt voor de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging van het riool. De gemeente zorgt ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool, tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen. U heeft dan vaak toestemming van de gemeente Helmond...

 • Aangifte doen van een levenloos geboren kind

  Als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap van 24 weken of meer, doet u aangifte bij de gemeente. Bij een zwangerschap korter dan 24 weken mag u aangifte doen. Dit doet u bij de gemeente waar uw kind is geboren. In beide gevallen maakt de gemeente een akte van geboorte (levenloos) op. Dit...

 • Bouwplannen en bouwtekeningen opvragen

  U kunt bouwtekeningen van bestaande en nieuwe bouwwerken opvragen bij de gemeente. Een kopie van een bouwtekening is bijvoorbeeld belangrijk als u uw woning wilt verbouwen. De meeste tekeningen zijn digitaal beschikbaar. Wij streven ernaar dit binnen 5 werkdagen te versturen.