Zoekresultaat 1 - 10 van 298 resultaten

 • Gladheidsbestrijding

  Op grond van de Wegenwet en de Gemeentewet moeten wij ervoor zorgen dat onze wegen in goede staat zijn. Dat betekent dat we tijdens de winterperiode ook verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van gladheid.

 • Duurzame Doeners

  In de Hoeksche Waard zijn inwoners, ondernemers, verenigingen, scholen en andere maatschappelijke organisaties al goed bezig met duurzame verbeteringen in en om het huis en gebouw. En verduurzamen is natuurlijk veel meer dan alleen energie besparen, isoleren of zelf energie opwekken.   Duurzaamheid komt overal terug  Denk maar aan buurtbewoners die samen een buurttuin verzorgen, waar het groen de bijen, vogels,…

 • Bestuurlijke boete Basisregistratie Personen (BRP)

  De gegevens in de bevolkingsadministratie (Basisregistratie Personen, BRP) dienen juist, actueel en betrouwbaar te zijn. Deze administratieve gegevens moeten zo veel als mogelijk in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Daarom bent u verplicht om veranderingen in uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld een adreswijziging binnen Nederland of een huwelijk dat in het buitenland is gesloten, door te geven aan de gemeente, team…

 • Windenergie bij agrarische bedrijven

  Gemeente Hoeksche Waard maakt een uitvoeringsbeleid voor het opwekken van windenergie voor eigen gebruik bij agrarische bedrijven. Op dit moment is er nog geen beleid voor het plaatsen van een kleine tot middelgrote windmolen of een andere vorm van kleinschalige opwek van windenergie bij een agrarisch bedrijf. Er is wel behoefte aan. Ook wordt er gekeken of er voorwaarden nodig…

 • Dakkapel of dakraam

  Wilt u een dakkapel, dakraam of andere daglichtvoorziening in uw dak maken? Soms kan dit zonder vergunning. In de informatie hieronder kunt u nakijken wat u vergunningsvrij mag realiseren. Valt uw wens niet binnen deze regels of is uw woning een monument? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit kunt u doen via het Omgevingsloket. Controleer of u een vergunning…

 • Bijdrage energiekosten 2023

  De kosten voor energie zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Het kan daarom moeilijk zijn om uw energierekening te betalen. Gemeente Hoeksche Waard stelt daarom onder voorwaarden een bijdrage van € 1.300,- per huishouden beschikbaar. Voor wie is de éénmalige bijdrage energietoeslag bedoeld? De éénmalige bijdrage energietoeslag is bedoeld voor huishoudens in de Hoeksche Waard met een laag inkomen. Wat…

 • Evenement organiseren, melding of vergunning

  Heeft u een evenementenvergunning nodig? Dan vult u het aanvraagformulier evenementenvergunning in. U hoeft geen aparte aanvraag in te dienen voor een ontheffing geluidhinder en een ontheffing Drank- en Horecawet. Dit is verwerkt in de evenementenvergunning. U betaalt wel apart kosten hiervoor.

 • Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking

  Buitenlandse personen die naar Nederland willen komen hebben mogelijk een visum nodig. Dit hangt af van het land waar de betrokken persoon vandaan komt. Bij de visumaanvraag moet deze persoon ook een bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking laten zien. Nodigt u een buitenlands familielid of andere buitenlandse relatie uit om bij u te logeren? Dan stuurt u een bewijs van…

 • Geldzorgen als ondernemer

  Bent u ondernemer in de Hoeksche Waard en heeft u vragen of zorgen over geldzaken? Dan kunt u bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) terecht voor advies, begeleiding en financiële ondersteuning. Bij het RBZ maakt u een afspraak van maximaal 45 minuten met een specialist en bespreekt u wat voor hulp u nodig heeft voor uw situatie. Bel naar 010…

 • Naamswijziging achternaam

  Wilt u uw voornaam en/of achternaam veranderen, dan dient u een verzoek tot naamswijziging in bij de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.