Zoekresultaat 1 - 10 van 67 resultaten

 • Bezwaar maken tegen besluit

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken. U moet dat binnen 6 weken doen. Als u uw bezwaar later naar ons stuurt, dan wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat wij uw bezwaar niet meer inhoudelijk behandelen. Bezwaar maken Stuur uw bezwaar naar Gemeente Losser t.a.v. Commissie bezwaarschriften, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit moet in het bezwaar staan In uw bezwaar moet tenminste deze informatie staan: Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft Tegen welk besluit u bezwaar maakt Waarom u daartegen bezwaar maakt Uw handtekening Bij voorkeur stuurt u ook een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Wat moet u weten De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie kan u uitnodigen om uw bezwaar toe te lichten. Bij dat gesprek is een medewerker van de gemeente aanwezig om het besluit uit te leggen. De gemeente ontvangt van de bezwaarschriftencommissie een advies. De gemeente neemt daarna een besluit over uw bezwaar. U krijgt een brief met het besluit over uw bezwaar. Dit gebeurt meestal binnen 12 weken na het indienen. Bezwaar maken is gratis. Uw eigen kosten, zoals kopieën, verzendkosten en vervoerskosten, betaalt u zelf. Uitvoering van een besluit tegenhouden Als de gemeente een besluit heeft genomen, dan mag de gemeente dit besluit ook direct uitvoeren. Als u bezwaar maakt, dan kan de gemeente nog steeds doorgaan met de uitvoering. Wilt u dat tegenhouden, vraag dan een voorlopige voorziening aan bij de rechter. Dit kan op 2 manieren: Online via Rechtspraak.nl Per post: Rechtbank Overijssel, t.a.v. Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle Meer informatie Voorlopige voorziening bestuursrecht (Rechtspraak.nl) Beroep Het kan zijn dat u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U kunt dan tegen dit besluit in beroep gaan bij de bestuursrechter. Meestal moet dit binnen 6 weken.  Meer informatie Beroepsprocedure bestuursrecht (Rechtspraak.nl) Als de gemeente niet op tijd reageert Het kan zijn dat de gemeente niet op tijd reageert op uw bezwaar of beroep. Hiervoor kunt u dan een vergoeding krijgen. Meer informatie Beslissing aanvraag/bezwaar te laat (Rijksoverheid.nl) Bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingen U kunt bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen bij GBTwente.

 • Airco of warmtepomp plaatsen bij woning

  Als u een airco of warmtepomp plaatst, moet u op een aantal dingen letten. Soms heeft u een vergunning nodig. Wat moet u weten Het gaat om het plaatsen van een airco of warmtepomp aan de buitenkant van uw woning. De installatie mag niet meer dan 40 decibel aan geluid maken, gehoord vanaf de erfgrens. Dit is de grens tussen uw huis of tuin en uw buren. Er wordt rekening gehouden met tonaal geluid. Dat is als 1 toon er duidelijk hoorbaar bovenuit klinkt. In dat geval is maximaal 35 decibel toegestaan. Het kan ook zijn dat de installatie tussen 19.00 en 7.00 uur op stil kan. In dat geval mag de airco overdag 45 decibel aan geluid maken. Of 40 decibel als er sprake is van tonaal geluid. Als de installatie meer geluid maakt, moet u maatregelen nemen. Bijvoorbeeld een kast eromheen (laten) bouwen. Controleer of u een omgevingsvergunning nodig heeft om de installatie te plaatsen.

 • Ontheffing verkeersregels en verkeerstekens

  Soms kunt u zich niet houden aan enkele verkeersregels of verkeerstekens. Omdat u anders uw werkzaamheden of activiteiten niet goed kunt uitvoeren. Hiervoor moet u van de gemeente toestemming krijgen. Dit noemen we een ontheffing reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV). Aanvragen Aanvraagformulier ontheffing RVV Stuur het ingevulde en ondertekende formulier op naar: Gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser E-mail: gemeente@losser.nl Wat moet u weten Een ontheffing moet u minimaal 8 weken van tevoren aanvragen. U kunt een ontheffing aanvragen voor bijvoorbeeld: Tegen de richting van een eenrichtingsweg inrijden Stilstaan in een straat waar dit eigenlijk verboden is Parkeren in een straat waar een parkeerverbod geldt Met een voertuig rijden op een fietspad Vervoeren van personen achter een gemotoriseerd voertuig (bijvoorbeeld een huifkar achter een trekker) U krijgt alleen een ontheffing als: U kunt aantonen dat dit nodig is voor het goed uitvoeren van werkzaamheden of activiteiten U duidelijk de locatie(s) aangeeft waarop de ontheffing van toepassing moet zijn De verkeersveiligheid niet in gevaar is Kosten € 47,80

 • Omgevingsvergunning slopen

  Als u een gebouw of bouwwerk wilt slopen, heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. In veel gevallen is een sloopmelding voldoende. Controle en aanvraag Controleer via het Omgevingsloket of u een vergunning moet aanvragen voor uw werkzaamheden. U kunt uw vergunningaanvraag of melding meteen indienen via het Omgevingsloket. Via dit landelijke loket komt uw aanvraag of melding bij de gemeente Losser terecht. Sloopmelding U doet een sloopmelding: Als er asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens werkzaamheden De hoeveelheid bouw- en sloopafval 10 m3 of meer is Let op: voor het verwijderen van asbest geldt geen ondergrens in m3. Sloopvergunning U vraagt een vergunning aan voor: Beschermd monument Gebouw of bouwwerk in beschermd dorpsgezicht Gebouw of bouwwerk waarvoor een vergunningplicht is vastgelegd, bijvoorbeeld in een bestemmingsplan Gebouw of bouwwerk waarvoor een vergunningplicht is opgenomen in een provinciale of gemeentelijke verordening

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. U heeft dit nodig als u gaat werken in bijvoorbeeld de kinderopvang of het onderwijs. Uw werkgever, vereniging of stichting stuurt u een ingevuld aanvraagformulier voor een VOG. Als u dit formulier heeft aangevuld, maakt u hier een foto of scan van. Dan vraagt u online uw VOG aan. Hiervoor heeft u DigiD nodig. VOG aanvragen Visum, chauffeurskaart, emigratie of exploitatievergunning Vul zelf het aanvraagformulier Verklaring omtrent het gedrag in. Wat moet u weten U kunt ook langskomen in ’t Lossers Hoes om een VOG aan te vragen. Bel 053 - 537 74 44 voor het maken van een afspraak. Dit neemt u mee: Ingevuld aanvraagformulier Verklaring omtrent het gedrag. Het formulier krijgt u van uw werkgever, vereniging of stichting. Uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Ingevuld machtigingsformulier, als u voor iemand anders een VOG aanvraagt. Pinpas, de kosten betaalt u in ’t Lossers Hoes. Het ministerie van Justitie en Veiligheid behandelt uw aanvraag. U krijgt binnen 4 weken een brief. Kosten € 41,35 VOG aanvragen vanuit het buitenland Als u in het buitenland woont en een VOG nodig hebt, vraagt u uw VOG aan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. VOG-check U kunt ook eerst bekijken of u een hoge, gemiddelde of lage kans op een VOG heeft. Doe de VOG-check bij Justis.

 • Rioolheffing

  Rioolheffing betaalt u als u (regen)water afvoert via het riool van de gemeente. Rioolheffing betalen In Losser is het betalen van rioolheffing geregeld via GBTwente. Via GBTwente kunt u uw rioolheffing betalen.

 • Afstand doen van Nederlandse nationaliteit

  Wilt u afstand doen van de Nederlandse nationaliteit, dan moet u een verklaring van afstand afleggen. Dit kan alleen als u naast de Nederlandse nationaliteit nog een andere nationaliteit heeft. En het kan alleen als u 18 jaar of ouder bent. Hiervoor maakt u een afspraak in het Stadskantoor in Enschede (Hengelosestraat 51). Afspraak maken afstand doen van Nederlandse nationaliteit Wat moet u weten Als u afstand doet van uw Nederlandse nationaliteit, houd dan rekening met het volgende: Als u kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar, dan verliezen zij soms ook de Nederlandse nationaliteit Bent u een burger van buiten de Europese Unie, dan moet u een verblijfsvergunning aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) Meenemen Al uw Nederlandse en buitenlandse paspoorten en identiteitskaarten. Uw Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten moet u inleveren. Verklaring van de sociale verzekeringsbank (SVB). Als u afstand moet doen in verband met een terugkeer naar uw geboorteland.

 • Paspoort of identiteitskaart kwijt of gestolen

  Laat het de gemeente meteen weten als uw paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) kwijt of gestolen is. Wij maken uw paspoort of ID-kaart dan ongeldig om misbruik te voorkomen. U kunt dit makkelijk en snel doen met uw DigiD. Vermissing paspoort of ID-kaart melden Afspraak maken U kunt ook een afspraak maken om de vermissing door te geven. U kunt dan als u wilt gelijk een nieuw paspoort of nieuwe ID-kaart aanvragen. Afspraak maken vermissing en aanvraag paspoort Afspraak maken vermissing en aanvraag identiteitskaart Afspraak maken vermissing zonder aanvraag Wat moet u weten Uw paspoort of ID-kaart is na uw melding meteen ongeldig. Dit blijft zo, ook als u uw paspoort of ID-kaart toch terugvindt. Uw paspoort of ID-kaart kunt u dan niet meer gebruiken. Lever uw paspoort of ID-kaart dan in bij de gemeente. Bent u in het buitenland, dan moet u daar aangifte doen bij plaatselijke politie. Die aangifte neemt u mee bij uw aanvraag voor een nieuw paspoort of nieuwe ID-kaart. Het kan zijn dat u een noodpaspoort nodig heeft voor uw terugreis naar Nederland. Neem dan contact op met de Nederlandse ambassade in het land waar u bent. Als uw paspoort of ID-kaart vaker kwijt of gestolen zijn, starten we een onderzoek.

 • Snoeihout verbranden en paasvuren

  Als u snoeiafval verbrandt of een paasvuur aansteekt, moet u toestemming vragen bij de gemeente. Dit noemen we een ontheffing van het stookverbod. Aanvraagformulier ontheffing stookverbod Stuur het ingevulde en ondertekende formulier met bijlagen naar Gemeente Losser, t.a.v. Team plannen, vergunnen en handhaven, Postbus 90, 7580 AB Losser. Wat moet u weten U kunt alleen een ontheffing krijgen in de periode van 1 november tot en met 30 april. Vraag de ontheffing minimaal 8 weken van tevoren aan. U moet zich houden aan de regels in de ontheffing. Meld het uiterlijk 24 uur van tevoren wanneer u het vuur gaat aansteken. Als u dit niet doet, mag u het vuur niet aansteken. U kunt dan een boete en een stookverbod krijgen. U mag het vuur niet aansteken als er een verhoogd risico is door droogte. Dit risico wordt gemeld op Natuurbrandrisico.nl.

 • Lijkvinding

  Soms kan na een overlijden de dag van overlijden niet worden vastgesteld. Dan is er sprake van lijkvinding. De uitvaartondernemer moet hiervan aangifte doen. Dit kan online. Lijkvinding online doorgeven Na deze aangifte zal ook de officier van justitie aangifte van lijkvinding doen. Dit gebeurt meestal schriftelijk.