Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

    Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. U heeft dit nodig als u gaat werken in bijvoorbeeld de kinderopvang of het onderwijs. Uw werkgever, vereniging of stichting stuurt u een ingevuld aanvraagformulier voor een VOG. Als u dit formulier heeft aangevuld, maakt u hier een foto of scan van. Dan vraagt u online uw VOG aan. Hiervoor heeft u DigiD nodig. VOG aanvragen Visum, chauffeurskaart, emigratie of exploitatievergunning Vul zelf het aanvraagformulier Verklaring omtrent het gedrag in. Wat moet u weten U kunt ook langskomen in ’t Lossers Hoes om een VOG aan te vragen. Bel 053 - 537 74 44 voor het maken van een afspraak. Dit neemt u mee: Ingevuld aanvraagformulier Verklaring omtrent het gedrag. Het formulier krijgt u van uw werkgever, vereniging of stichting. Uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Ingevuld machtigingsformulier, als u voor iemand anders een VOG aanvraagt. Pinpas, de kosten betaalt u in ’t Lossers Hoes. Het ministerie van Justitie en Veiligheid behandelt uw aanvraag. U krijgt binnen 4 weken een brief. Kosten € 41,35 VOG aanvragen vanuit het buitenland Als u in het buitenland woont en een VOG nodig hebt, vraagt u uw VOG aan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. VOG-check U kunt ook eerst bekijken of u een hoge, gemiddelde of lage kans op een VOG heeft. Doe de VOG-check bij Justis.

  • Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita

    Een Bewijs van in leven zijn is een document van de gemeente waarin staat dat u in leven bent. In het buitenland heet dit een Attestatie de vita. Dit is de internationale term voor het Bewijs van in leven zijn. Het is in meerdere talen beschikbaar. U heeft dit nodig als een pensioenfonds of een andere instantie om een bewijs vraagt dat u in leven bent. Afspraak maken Afspraak maken Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita Wat moet u weten Een Bewijs van in leven zijn en een Attestatie de vita kunt u alleen persoonlijk aanvragen aan de balie. Online kunt u wel een Nederlandstalig uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen. Let op: voor buitenlandse pensioenfondsen of andere organisaties heeft u een Attestatie de vita nodig. Meenemen Geldig identiteitsbewijs Pinpas, u betaalt bij de aanvraag Brief van uw pensioenfonds als dit nodig is Kosten Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita: € 16,60 Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita met brief van uw pensioenfonds: gratis

  • Klacht over medewerker van de gemeente

    Als u vindt dat u niet goed bent behandeld door een medewerker of een bestuurder van de gemeente, kunt u een klacht indienen. Bijvoorbeeld: Omdat u geen reactie op uw vragen kreeg U onjuiste informatie kreeg Een medewerker u onbeleefd behandelde U van het kastje naar de muur gestuurd wordt Er niet naar u geluisterd wordt  Uw privacy geschonden is Dan zijn wij er voor u.  De klachtencommissaris is onafhankelijk, biedt een luisterend oor en weet de weg binnen de gemeente. Als uw klacht gaat over iets anders dan het gedrag van een medewerker of bestuurder doe dan een melding. Bijvoorbeeld: Overlast Onderhoud van groen Kapotte lantaarnpalen Melding doen Hoe dient u een klacht in Dit kan op een van de volgende manieren: Online formulier Per post: Klachtencommissaris gemeente Losser, Postbus 20, 7500 AA Enschede Bel 053 - 481 86 86 E-mail: klacht@losser.nl  Wat gebeurt er daarna Binnen 5 werkdagen neemt een medewerker contact met u op om uw verhaal te horen. Samen met u wordt er gekeken hoe uw klacht verder wordt behandeld. U kunt daarbij denken aan: Het starten een onderzoek naar uw klacht U helpen om te praten met de persoon over wie u een klacht heeft De gemeente laten weten dat sommige dingen beter kunnen Samen met u en de gemeente op zoek gaan naar een oplossing Als wij uw klacht niet kunnen behandelen, dan vertellen we u waar u wél terecht kunt. Met uw klacht adviseren wij de gemeente hoe de gemeentelijke dienstverlening verbeterd kan worden. Wilt u een jaarverslag of advies, stuur dan een mail naar klacht@losser.nl.