Zoekresultaat 1 - 10 van 85 resultaten

 • Medische keuring en gezondheidsverklaring rijbewijs

  Wanneer u een rijbewijs heeft in de categorie C, D, CE en DE (groot rijbewijs) moet u zich laten keuren. Ook wanneer u een aandoening heeft die de rijgeschiktheid kan beïnvloeden of wanneer u 75 jaar of ouder bent, moet u zich periodiek laten keuren om uw rijbewijs te houden. Hiervoor heeft u een gezondheidsverklaring nodig. Gezondheidsverklaring De Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring) is een formulier met vragen over uw gezondheid. U heeft de Gezondheidsverklaring nodig als u rijexamen gaat doen of als u vanwege een medische situatie een rijbewijs met beperkte geldigheidsduur heeft. Maar ook als u uw rijbewijs wilt halen of verlengen voor vrachtauto of bus (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E of DE) en als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag moet u deze verklaring invullen. Door deze verklaring in te vullen kan het CBR beoordelen of u gezond genoeg bent om te rijden. Zie ook: www.cbr.nl/gezondheidsverklaring Waar kan ik een Gezondheidsverklaring kopen? U kunt op de volgende manieren aan een Gezondheidsverklaring komen: Mijn CBR (www.cbr.nl) voor het online kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Inloggen op Mijn CBR gaat via DigiD met sms-controle en betalen gaat via iDeal. De CBR webshop (cbr.nl/webshop) voor een papieren Gezondheidsverklaring. Dit kost 10 euro extra. De verklaring is zonder DigiD te bestellen en wordt binnen 5 werkdagen verstuurd. Betalen gaat via iDeal. Een papieren gezondheidsverklaring 75+ is ook via de gemeente te koop. Maak hiervoor een afspraak online (keuze gezondheidsverklaring) of bel met 14 0522. Na het insturen van de Gezondheidsverklaring aan het CBR (digitaal of per post) ontvangt u van het CBR het keursverslag. Voor ouderen en beroepschauffeurs moet dit altijd door een arts worden ingevuld. Vervolgens maakt u een afspraak voor een keuring. Let op: Er zijn misleidende websites waarbij de indruk gewekt wordt dat mensen bij de betreffende websites een ‘pre-check’ kopen die genoeg zou zijn voor een Gezondheidsverklaring. Dat is niet zo. In werkelijkheid moet u daarna alsnog naar de website van het CBR voor de echte gezondheidsverklaring. Hierdoor verdubbelt het bedrag. Regel de Gezondheidsverklaring altijd via de website van het CBR! Kosten De kosten van een gezondheidsverklaring zijn € 44,50. De kosten voor keuringen variëren afhankelijk van het type keuring tussen € 35,00 ent € 85,00 uitgezonderd toeslagen voor extra onderzoek. Tips Digitaal indienen van een gezondheidsverklaring versnelt het proces. Let op: u moet eerst een Gezondheidsverklaring opsturen naar het CBR, daarna afspraak maken met arts Start op tijd. De hele procedure kan soms enkele maanden in beslag nemen. Keuringen U kunt voor de verschillende keuringen een afspraak maken via: www.regelzorg.nl telefoonnummer is: 088 - 23 23 300 www.rijbewijskeuringsarts.nl telefoonnummer is: 036-7200911 Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522

 • Landmeetkundige gegevens

  De gemeente heeft de beschikking over de Grootschalige Basis Kaart (GBK-Meppel) van Meppel. Deze kaart bevat alle topografie die binnen de gemeente aanwezig is. Op deze kaart is onder andere te vinden hoofdgebouwen, bijgebouwen, opstallen, wegen, groen, enz. De kaart wordt binnen de gemeente gebruikt voor het beheer van de gemeentelijke eigendommen, en voor het beheer van de wegen. Daarnaast is deze kaart bij elk project de basis (onderlegger) waar op getekend wordt. Deze kaart is ook de onderlegger voor de kadastrale kaart (gebouwen). Naast de GBK-Meppel zijn nog meer gegevens beschikbaar o.a. luchtfoto’s. Deze gegevens zijn tegen betaling bij de gemeente verkrijgbaar. Kosten Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: Digitale ondergronden van delen van de Gemeente Meppel vanuit de grootschalige basiskaart Meppel per ha. € 36,50. Alle tarieven vindt u in de legesverordening op overheid.nl Meer informatie en contact Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontacten telefoonnummer 140522  

 • Parkeerontheffing voor bewoners

  Als u in een betaald parkeren gebied woont en u geen parkeergelegenheid heeft op eigen terrein, kunt u bij de gemeente een parkeerontheffing aanvragen. De ontheffing is snel en eenvoudig online te regelen.

 • Starterslening

  07-05-24 Op dit moment is er geen budget beschikbaar. Door maandelijkse rente en aflossing van eerder afgesloten startersleningen wordt het budget aangevuld. Wanneer het budget de grens van 30.000 euro passeert wordt de regeling opengesteld. Houd daarvoor deze webpagina in de gaten. De gemeente Meppel vindt het belangrijk dat starters een kans hebben op de koopwoningmarkt. Een huis kopen dat onbetaalbaar lijkt zou mogelijk kunnen worden dankzij de Starterslening. De naam zegt het al: de Starterslening is bedoeld voor een eerste koophuis. Met deze lening kan het verschil tussen de prijs van het huis dat men wil kopen (inclusief bijkomende kosten) en het bedrag dat maximaal geleend worden overbrugd. De Starterslening is altijd een aanvulling op een normale hypotheek. Voorwaarden U bewoont op het moment van de aanvraag zelfstandig een huurwoning of wooneenheid, dan wel bent inwonend. U koopt een bestaande koopwoning in de gemeente Meppel Dit kan niet een huurwoning (corporatiewoning) zijn die nu te koop wordt aangeboden De kosten van het verkrijgen in eigendom van de bestaande koopwoning zijn niet hoger dan €350.000,-. U gaat de woning zelf bewonen. De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20 % van de verwervingskosten, maximaal van € 30.000,-. Het budget van de gemeente is toereikend om de aanvraag te honoreren. Aanvraag Als u voldoet aan de voorwaarden en gebruik wilt maken van de regeling vraagt u de toewijzigingsbrief aan met het online startformulier (alleen actief bij budget; niet actief dan geen budget) op deze website. U ontvangt van ons de toewijzingsbrief per post als u aan de voorwaarden voldoet.  Deze heeft u nodig voor het aanvragen van de lening De lening vraagt u digitaal aan via www.svn.nl. Als dit niet lukt kunt u contact opnemen met SVn via 088 - 2539400. Daarna verzorgt SVn de verdere aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening Meer informatie Informatie over de lening, actuele rentepercentage en een rekenhulp vindt u op de website van SVn www.svn.nl Mail naar postbus@meppel.nl of neem contact op met het Klantcontactcentrum via 14 0522 De verordening vindt u terug op www.overheid.nl, onderwerp Volkshuisvesting en woningbouw

 • Grafuitgifte

  Wanneer u aanspraak wilt maken op een graf op een gemeentelijke begraafplaats, vraagt u dat aan bij de gemeente. Voorwaarden De gemeente beheert de algemene begraafplaatsen: Meppel, Edison (Zomerdijk) Nijeveen, Schuurmansweg Bij overlijden van een persoon koopt u een “eigen” grafrecht U kunt meerdere aansluitende graven reserveren Uw grafrecht geldt voor minimaal 20 jaar, deze termijn kan per 10 jaar worden uitgebreid tot maximaal 100 jaar of eeuwig. Het recht op een “algemeen” graf geldt 10 jaar U kunt de huurperiode steeds met 10 jaar verlengen Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum,  telefoonnummer 14 0522. Bekijk de tarieven op www.overheid.nl. of download de tarievenbijlage (PDF) Het gravenarchief is te raadplegen op de website van Oud Meppel

 • Collectieve zorgverzekering gemeente Meppel (gemeentepolis)

  Hebt u een laag inkomen maar wilt u toch goed verzekerd zijn? Dan kunt u ervoor kiezen om de collectieve zorgverzekering van de gemeente Meppel aan te vragen. Dit is een verzekering bij Zilveren Kruis. U krijgt van de gemeente korting op de premie.

 • Uittreksel kadaster

  Het Kadaster registreert informatie over onroerend goed in de vorm van kaarten en uittreksels van administratieve gegevens. De gemeente heeft een kopiearchief van de gegevens over eigendommen voor het eigen grondgebied. U kunt bij alleen bij het Kadaster een uittreksel uit het kadaster opvragen. Kadastrale informatie Het Kadaster registreert: Wie eigenaar is van onroerend goed Wanneer onroerend goed is gekocht en tegen welke prijs Kaartmateriaal met de ligging en grootte van kadastrale percelen Voorwaarden Een kadastrale situatietekening vraagt u aan bij de gemeente of via www.kadaster.nl Een verzoek tot veldwerk (tekening met maten van oorspronkelijke meting of het uitzetten van bestaande kadastrale grenzen) is mogelijk bij het Kadaster Hypotheekgegevens zijn ook opvraagbaar via www.kadaster.nl Kosten Informeert u bij het Kadaster naar de tarieven voor landmeetkundige werkzaamheden, telefoonnummer 088 183 2200

 • Huwelijk

  Met een huwelijk leggen partners hun relatie officieel vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. In Nederland kunnen een man en een vrouw, 2 mannen of 2 vrouwen met elkaar trouwen.

 • Jongeren t/m 26 jaar en een uitkering Participatiewet

  Ben je jonger dan 27 jaar en wil je een bijstandsuitkering aanvragen dan moet je eerst zelf 4 weken actief zoeken naar werk en/of scholing. In die periode kun je ook geen bijstand aanvragen. Je moet er alles aan doen om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Ook moet je bekijken of je nog een nieuwe opleiding kunt gaan doen of je oude studie kunt afmaken. Je zult zelf moeten aantonen met bewijsstukken dat jij je maximaal hebt ingespannen! Heb je een WW-uitkering, dan kun je je 4 weken voordat je uitkering eindigt melden. De laatste 4 weken van je WW-periode gelden dan als zoekperiode voor de bijstand. Wat betekent dit? Zoeken naar werk Minimaal 5 sollicitaties per week (meer is nog beter) Inschrijven bij minimaal 5 uitzendbureaus (meer is nog beter) CV uploaden bij minimaal 3 vacaturesites ( te beginnen met werk.nl) Wij verwachten van je dat je dit registreert! Bijvoorbeeld: Naam bedrijf - uitzendbureau - contactpersoon - vestigingsplaats - telefoonnummer - datum - manier van solliciteren -resultaat. Tips Krijg je geen reactie van bedrijven, neem dan zelf contact op. Als jij je inschrijft bij een uitzendbureau, zorg er dan voor dat je een up to date CV bij je hebt. Houd contact met het uitzendbureau, bel regelmatig of liever, ga eens per week langs om te vragen of ze al wat voor je hebben. Maandagochtend en vrijdagmiddag zijn de dagdelen dat je beter GEEN contact kunt opnemen. Zoeken naar scholingsmogelijkheden: Onderzoek wat je mogelijkheden zijn voor een vervolgstudie met studiefinanciering  (verplichting indien niet minimaal een MBO-2 diploma!); Kun je nog doorleren, dan gaat dit voor; Welke studie wil je gaan doen (vervolgstudie); Waar kun jij je studie gaan volgen: Wat is het eerstkomende instroommoment; Neem contact op met DUO over je rechten op studiefinanciering. Ook hiervan moet je bewijsstukken overleggen bijvoorbeeld een verklaring van de school, studiebegeleider, scholingsadviseur of trajectbegeleider RMC (vroegtijdige schoolverlaters tot 23 jaar). Belangrijk: het vervolg Nadat jij je telefonisch hebt gemeld bij de gemeente nemen we binnen 3 werkdagen contact met je op. Daarom is het belangrijk dat je mobiele nummer en juiste mailadres bij ons bekend zijn! Anders kunnen wij je niet informeren over het vervolg. Geef deze gegevens anders meteen nog door via postbus@meppel.nl ovv vermelding van je naam en geboortedatum. Werk zoeken een aannemen Uitgangspunt is: kun je aan het werk, dan doe je er alles aan om aan het werk te komen. Na uiterlijk 4 weken maken we een afspraak voor een gesprek en onderzoeken wij of je daadwerkelijk voldoende hebt gedaan. Heb je onvoldoende of niets gedaan dan kunnen we je uitkering verlagen of zelfs weigeren. Kortom het is belangrijk dat jij er aantoonbaar, echt werk van maakt om snel aan de slag te gaan of terug naar school! Mochten wij je niet kunnen bereiken dan blijft het je eigen verantwoordelijkheid om je zo spoedig mogelijk zelf na 4 weken te melden. Uitzondering op de regel Wat als je (tijdelijk) niet kunt werken of bijvoorbeeld juist gestopt bent met school? Dan kunnen wij een uitzondering maken en geen zoekperiode toepassen. Dit betekent dat een aanvraag om uitkering meteen kan worden opgepakt nadat jouw situatie duidelijk en beoordeeld is. Het is wel handig en nodig dat je dan informatie hebt of alsnog opvraagt bij een hulpverlener of behandelaar, die dit kan bevestigen. Wij ontvangen ook altijd graag een kopie van je hoogst afgeronde opleiding! Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum,  telefoonnummer 14 0522 kwikstart.nl Als je 18 jaar wordt, moet je heel wat zaken zelf regelen. Alle verzekeringen moeten geregeld worden, studiefinanciering aanvragen, je gaat op jezelf wonen en je moet overzicht houden over je eigen inkomsten en uitgaven. In Kwikstart vind je alle te regelen zaken op een rijtje. Daarnaast kan je veel informatie vinden over jeugdzorg, allerlei vormen van hulp, je gezondheid en allerlei andere praktische tips. Geef jezelf een Kwikstart!

 • Bewijs van in leven zijn

  Het bewijs van in leven zijn is een verklaring van de gemeente dat u als burger in leven bent. Het bewijs heet ook wel Attestatie de Vita.