Zoekresultaat 1 - 4 van 4 resultaten

 • Begeleiding groep

  Heeft u behoefte aan contact met buurtbewoners in Meppel? Bent u op zoek naar activiteiten in Meppel? Wil u een keer per week een kopje koffie drinken met een iemand? Maar heeft u niemand in uw omgeving waar u dit mee kunt doen of weet u niet waar u dan naartoe moet? Welzijn Mensenwerk ondersteunt u daar graag bij. Kijk ook eens in de digitale sociale wegwijzer op onze website. Heeft u moeite om activiteiten te ondernemen? Sluit u niet goed aan bij de activiteiten in Meppel door uw situatie? Dan in gesprek via Wmo-loket. Werkwijze Begeleiding groep is bij veel mensen bekend onder de naam dagbesteding of dagverzorging. Dit kan ingezet worden vanuit de Wmo. U meldt zich bij het Wmo-loket. Samen met u kijken we welke hulp passend is bij uw situatie. Als u zich heeft gemeld bij het Wmo-loket vindt er eerst een gesprek plaats om samen met u te kijken welke oplossingen er zijn voor uw probleem. Er kan bij (medisch) advies worden gevraagd om te beoordelen of individuele begeleiding voor u de juiste oplossing is. Kosten De gemeente kan u om een bijdrage in de kosten vragen. Het CAK bepaalt de hoogte van uw bijdrage op basis van uw inkomen, vermogen en eventuele andere middelen die u krijgt. Lees meer >> Meer informatie Neem contact op met het Wmo+-loket voor meer informatie per e-mail via postbus@meppel.nl of telefonisch via 14 0522 van 08.30 tot 12.00 uur.

 • Ondersteuning in het huishouden

  Doel Het doel van de huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo is een schoon en leefbaar huis. Schoon staat voor: een basishygiëne borgen, waarbij vervuiling van het huis en gezondheidsrisico’s van bewoners worden voorkomen. Bewoners moeten gebruik kunnen maken van elementaire woonruimten (woonkamer, keuken, toilet, badkamer, gang/trap, en gebruikte slaapkamers). Het schoonmaken van de buitenruimte bij het huis (ramen, tuin, balkon, etc.) maken hier geen onderdeel van uit. Leefbaar staat voor: opgeruimd, functioneel en veilig, bijvoorbeeld om vallen te voorkomen. Wat verwachten wij van u De meeste mensen kunnen (samen met gezinsleden) zelf zorgen voor ondersteuning in het huishouden. Veel mensen hebben een netwerk (denk hierbij aan familieleden, kennissen of buren) die een deel van het huishouden op zich nemen. Sommigen maken al gebruik van een particuliere hulp of apparaten die kunnen helpen het huishouden te verlichten. Denk hierbij aan de (af-)wasmachine, droogtrommel, magnetron en robotstofzuiger. Met andere woorden kunt u zelf particuliere hulp en/of apparaten regelen dan bent u dus zelfredzaam. Een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo is dan niet aan de orde. De Wmo is immers een vangnet. Als het niet mogelijk is om samen met uw netwerk, particuliere hulp en/of apparaten zelfredzaam het huishouden uit te voeren, dan kan de gemeente samen met u kijken wat er nodig is om dit probleem op te lossen. Werkwijze U neemt contact op met het Wmo-loket van de gemeente. U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie. U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt. Onderzoek Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw problemen kunt oplossen. Bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Als u hier niet mee geholpen bent, kan de gemeente u helpen met: hulp in natura, waarbij de gemeente alles voor u regelt; een persoonsgebonden budget waarmee u de hulp zelf inhuurt. Normenkader Als iemand recht heeft op huishoudelijke hulp rekenen wij uit voor hoeveel tijd (uren/minuten) dit is. Wij doen dit aan de hand van het landelijke ‘HHM normenkader’. Hierin staan de voorwaarden die helpen bij het vaststellen hoeveel huishoudelijke ondersteuning er nodig is. Uit onderzoek is gebleken dat deze landelijke richtlijnen ook toe te passen zijn in de gemeente Meppel. Meer informatie hierover leest u op www.hhm.nl Wat mag u verwachten? Als uiteindelijk huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo de enige compensatie betreft dan worden alleen de werkzaamheden geïndiceerd die u echt niet meer kunt en/of mag uitvoeren. De Wmo-consulent informeert u over de gecontracteerde zorgaanbieders. U mag een zorgaanbieder uitkiezen. De zorgaanbieder zal proberen iedere week de geïndiceerde zorg te leveren. De zorgaanbieder mag de zorg leveren op alle dagen van de week, met uitzondering van de zondag. Dit betekent dat uw huishoudelijk ondersteuner ook op zaterdag kan komen. Uw huishoudelijke ondersteuner kan iedere week op een ander moment/ andere dag komen. U moet zelf thuis aanwezig zijn, op het moment dat uw huishoudelijke ondersteuner komt. De zorgaanbieder zal proberen zoveel mogelijk dezelfde huishoudelijke ondersteuner in te zetten, dat lukt echter niet altijd. U heeft geen recht op een vaste huishoudelijke ondersteuner. In de vakantieperiodes is er vaak een tekort aan huishoudelijke ondersteuners. Dit betekent dat u er rekening mee moet houden dat u niet altijd de zorg geleverd krijgt, die geïndiceerd is. Ook bij ziekte van uw huishoudelijke ondersteuner is het vaak niet mogelijk om een vervanger in te zetten. Wilt u wel een vaste huishoudelijke ondersteuner, die op vaste tijden en op een vaste dag komt, dan adviseren wij u zelf een particuliere hulp te regelen. Aanbieders Als u in aanmerking komt voor huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo, mag u zelf een keuze maken voor een aanbieder. Kosten Voor deze voorziening betaald u een eigen bijdrage, het abonnemenstarief. Lees meer >> Meer informatie Neem contact op met het Wmo+-loket voor meer informatie per e-mail via postbus@meppel.nl of telefonisch via 14 0522 van 08.30 tot 12.00 uur

 • Trouwlocaties

  Wanneer u in Meppel trouwt of uw partnerschap laat registreren kunt u kiezen voor één van de volgende locaties. Gemeentelijke locaties Stedelijk Museum Meppel aan de Hoofdstraat Stadhuis van Meppel aan de Grote Oever Overige locaties De Havixhorst in De Schiphorst                 Schouwburg Ogterop, Zuideinde Meppel Villa Kalkoven, Steenwijkerstraatweg 98 Meppel Eigen keuze locatie U kunt ook zelf een locatie kiezen om te trouwen of een partnerschap te registreren. Hiermee kunt u uw bijzondere dag een zeer persoonlijk tintje geven. De locatie moet wel aan een aantal voorwaarden en veiligheidseisen voldoen. U vraagt dit schriftelijk aan bij de afdeling Publiekszaken door dit aanvraagformulier (PDF, 122 kB) ingevuld en ondertekend in te leveren minimaal drie maanden voor de ceremoniedatum. Tip Het is niet toegestaan om rijst/confetti e.d. te strooien na de huwelijksplechtigheid! Maak gebruik van een alternatief zoals bellen blazen, vlaggetjes of rozenblaadjes. Meer informatie Trouwambtenaren in de gemeente Meppel Meer informatie over huwelijk Meer informatie over geregistreerd partnerschap Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522  

 • Begeleiding individueel

  Heeft u hulp nodig bij sociale contacten, omgaan met geld of het op orde brengen van uw dagelijks leven? Lukt het u niet om zelf voor een zinvolle daginvulling te zorgen? Samen met u en uw naasten kijken wij wat de mogelijkheden zijn. Komt u er niet uit met uw familie en vrienden of de mogelijkheden die vanuit Welzijn Mensenwerk worden aangeboden? Neem dan contact op met het Wmo-loket van de gemeente Meppel. Wij gaan graag met u in gesprek over passende hulp in uw situatie. Werkwijze U meldt zich bij het Wmo-loket. Samen met u kijken we welke hulp passend is bij uw situatie. Als u zich heeft gemeld bij het Wmo-loket vindt er eerst een gesprek plaats om samen met u te kijken welke oplossingen er zijn voor uw probleem. Er kan bij (medisch) advies worden gevraagd om te beoordelen of individuele begeleiding voor u de juiste oplossing is. Vanuit de gemeente kan (tijdelijk) individuele begeleiding ingezet worden om u ondersteuning te bieden op de volgende gebieden: orde brengen in uw leven, dagelijkse zaken regelen en activiteiten plannen. Maar ook praktische zaken, zoals de administratie doen. Soms is er tijdelijke hulp nodig waarbij iemand u zaken uitlegt en u het daarna zelf kunt. Heeft u ook gedacht aan het VIA-spreekuur van Welzijn mensenwerk? Zij kunnen u ondersteunen bij het invullen van formulieren en aanvragen van financiële regelingen. Kosten De gemeente kan u om een bijdrage in de kosten vragen. Het CAK bepaalt de hoogte van uw bijdrage op basis van uw inkomen, vermogen en eventuele andere middelen die u krijgt. Lees meer >> Meer informatie Neem contact op met het Wmo+-loket voor meer informatie per e-mail via postbus@meppel.nl of telefonisch via 14 0522 van 08.30 tot 12.00 uur.