Zoekresultaat 1 - 10 van 121 resultaten

 • Gladheidsbestrijding

  Op deze pagina vindt u alle informatie over gladheidsbestrijding.

 • Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

  Het doel van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) is om de bouwkwaliteit te verhogen. Degene die een bouwwerk bouwt, is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van dat bouwwerk en moet ook aantonen dat het aan de eisen voldoet. De gemeente heeft de taak om vooraf bij een vergunningaanvraag te toetsen of uw bouwplan aan de bouwtechnische voorschriften voldoet en zorgt tijdens de bouw voor het toezicht. Door de nieuwe wet Wkb doet de gemeente dit voor bepaalde bouwwerken niet meer. De wet heeft bouwwerken aangewezen die een laag risico hebben als er iets mis gaat. Voor het bouwen van die bouwwerken moet u zelf een kwaliteitsborger inhuren. Dit is verplicht.

 • Milieustraat

  Wilt u grof afval kwijt en is het niet geschikt voor de Kringloopwinkel, dan kunt u terecht bij één van onze milieustraten.

 • Buitenlands rijbewijs omwisselen

  Heeft u een buitenlands rijbewijs en woont u in Nederland? U mag tijdelijk in Nederland rijden met het buitenlands rijbewijs. Daarna moet u het rijbewijs omwisselen via de gemeente.

 • Jeugdhulp

  Heeft u of uw kind ondersteuning nodig op het gebied van opgroeien en opvoeden? Dan kunt u voor jeugdhulp contact opnemen met het Gebiedsteam, via 0519-298 888 (optie 1 sosjaal domein). Van maandag tot en met donderdag bereikbaar vanaf 8.30-16.30 en vrijdag van 8.30-12.00. U kunt ons ook een e-mail sturen. Jeugdhulp is in principe bedoeld voor kinderen tot 18 jaar en/of hun ouders. Ingezette jeugdhulp kan in sommige situaties doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar.

 • Vormen van begeleiding

  Deze vormen van begeleiding zijn er: Hulp bij het dagelijks leven thuis. Zoals leren het huishouden te doen, hulp bij geldzaken en administratie. Hulp bij het leggen van contacten. Zorgen voor een dagindeling en het doen van activiteiten. Gezinsondersteuning en opvoedondersteuning. Dagbesteding, dit is begeleiding in een groep. Mantel- en respijtzorg Beschermd wonen Onafhankelijke Cliëntondersteuning nodig?

 • Participatie bij aanvraag omgevingsvergunning

  Wat is participatie Participatie houdt in dat u meningen verzamelt over het plan of initiatief. En in dit geval over de aanvraag om de vergunning. Bij het uitvoeren van plannen is het betrekken van de omgeving van groot belang. Zo komt u er achter wat anderen van uw plannen vinden. En kunt u de plannen ook nog aanpassen als dat nodig is. Het geeft draagvlak en begrip bij anderen en het voorkomt vaak dat later bezwaar wordt gemaakt. De gemeente raadt u aan om aan participatie te doen. Wie betrekken? Bij kleinere plannen gaat het meestal om de directe omwonenden, zoals de buren of de mensen in uw straat. Maar als het om grotere, ingrijpende plannen gaat, dan vraagt de aanvrager om meningen van meer partijen zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties en instanties. Met al deze meningen en feedback kunt u als aanvrager nog uw plannen aanpassen. Om zo meer draagvlak voor de uitvoering van die plannen te krijgen. De gemeente betrekt de uitkomsten van de participatie bij de het besluit om de vergunning te verlenen. Regels over participatie Participatie is in de meeste gevallen niet verplicht. U geeft bij het maken van de aanvraag met ja of nee aan of u participatie heeft gedaan en dat u anderen bij uw plannen heeft betrokken. Als u wel aan participatie heeft gedaan en de omgeving bij uw plannen heeft betrokken, dan moet u de gemeente vertellen hoe de mensen en organisaties zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn. De uitkomst hoeft niet te zijn dat iedereen uw plan goedkeurt. Het gaat om het verzamelen van meningen! Voor een aantal gevallen heeft de gemeenteraad bepaald dat het wel verplicht is om aan participatie te doen. Het gaat daarbij om plannen waarbij van de regels van het gemeentelijke omgevingsplan moet worden afgeweken. Voor meer informatie over welke soort activiteiten het daarbij gaat, kunt u klikken op de tegel Bouwen, wonen en omgeving en dan op Participatie. Handleiding en meer informatie De gemeente heeft een handige handleiding gemaakt voor het organiseren van participatie. Die kunt gebruiken om te bepalen op welke manier u het beste aan participatie kunt doen. Voor meer informatie kunt u op onze website terecht op https://www.noardeast-fryslan.nl/participatie-hoe-werkt-dat.

 • Reclame maken

  Wilt u een reclamebord ergens aan ophangen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

 • Verkoop gemeentelijke groenstroken

  In bepaalde gevallen is het mogelijk gemeentelijke groenstroken te kopen.

 • Streekarchief

  Het Streekarchief is onderdeel van de gemeente Noardeast-Fryslân en werkt van daaruit voor de voormalige gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. en de gemeente Dantumadiel.