Zoekresultaat 1 - 10 van 100 resultaten

 • Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

  Een attestatie de vita is een internationaal bewijs dat u in leven bent. U vraagt de attestatie de vita persoonlijk aan bij de gemeente. Als u in Nederland, Aruba, CuraƧao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba een bewijs van in leven zijn nodig hebt, vraagt u geen attestatie de vita aan maar een bewijs van in leven zijn.

 • Declaratiefonds, tegemoetkoming schoolgaande kinderen

  Kinderen die les volgen op het voortgezet onderwijs kunnen een extra tegemoetkoming krijgen in de schoolkosten.

 • Zeeuwse Kustvisie

  De Provincie Zeeland heeft samen met de Noordzeekustgemeenten, natuur- en milieuorganisaties, toeristische belangenorganisaties, ZLTO, Rijkswaterstaat en het waterschap een Zeeuwse Kustvisie opgesteld. In de gezamenlijke visie staan de afspraken over wat er wel en niet kan aan de Zeeuwse kust.

 • Subsidie voor recreatie en toerisme

  Subsidie voor recreatie en toerisme

 • Melding woon- en leefomgeving

  Iets kapot, aan vervanging toe, of niet in orde in uw woon- of leefomgeving? Geef het aan ons door!

 • Begraafplaatsen

  De gemeente Noord-Beveland heeft 5 begraafplaatsen in eigendom en beheer.

 • Drank- en horecavergunning

  Met een drank- en horecavergunning mag u alcohol schenken en verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

 • Bewijs van in leven zijn

  Een bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BRP) dat aantoont dat een inwoner in leven is. Heeft u het bewijs voor gebruik in het buitenland, dus een attestatie de vita nodig? Geef dit dan aan bij de aanvraag. Het uittreksel nodig omdat een pensioenfonds hier om vraagt? Maak dan een afspraak en neem naast een identiteitsbewijs ook de brief van het fonds mee waarin zij naar het uittreksel vragen.

 • Bezwaar maken

  Indien u het niet eens bent met een besluit van de gemeente Noord-Beveland kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester.

 • Erkenning

  Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Als u de wettelijke vader of de duomoeder wilt zijn, moet u het kind erkennen. U hoeft niet de biologische vader te zijn. U regelt erkenning van een kind op het gemeentehuis.