Zoekresultaat 1 - 1 van 1 resultaten

  • Cofinanciering Europese programma’s EFRO en Just Transition Fund-IJmond Noord-Holland

    DoelDe provincie Noord-Holland wil de innovatieve kracht in de provincie versterken. We stimuleren met deze regeling het gebruik van Europese subsidies en we investeren in duurzaamheid. Wij verlenen cofinanciering aan projecten die subsidie ontvangen op grond van onderstaande Europese programma’s: Kansen voor West 3 Interreg Northsea region Interreg North-West Europe Just Transition Fund-IJmond Graag bespreken wij uw project van tevoren met u. Neem hiervoor contact op met ons Adviespunt Europese Subsidies: europesesubsidies@noord-holland.nlInterreg: tessel.van.de.ven@noord-holland.nlKansen voor West 3: tessa.de.boer1@noord-holland.nl Voor projecten binnen JTF-IJmond hoeft u geen contact met ons op te nemen. DoelgroepDe provincie verleent cofinanciering aan aanvragers die een subsidie hebben ontvangen van één van de volgende Europese programma’s: Kansen voor West 3 Interreg Northsea region Interreg North-West Europe Just Transition Fund-IJmond Heeft u nog geen beschikking of subsidiecontract van het Europese programma ontvangen? Dan kunt u uw aanvraag voor cofinanciering al wel indienen. U stuurt ons de beschikking / het contract dan later toe. ActiviteitenDe activiteiten moeten mede uitvoering geven aan actueel provinciaal beleid op het gebied van één of meerdere van onderstaande thema’s:         wonen, ruimtelijke ordening, gezonde leefomgeving en mobiliteit;         natuur en landelijk gebied, inclusief stikstof en biodiversiteit;         klimaat en energietransitie, inclusief klimaatadaptatie; of         economie, leefbaarheid en cultuur, inclusief circulaire economie en arbeidsmarkt en onderwijs. Berekening cofinanciering15 % van de binnen genoemde Europese programma's erkende subsidiabele kosten tot een maximum van € 100.000,- SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 2.623.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor cofinanciering? Lees de uitvoeringsregeling door.