Zoekresultaat 1 - 1 van 1 resultaten

  • Uitrit aan provinciale weg aanleggen of aanpassen

    Provinciale wegen hebben veel uitwegen. Duurzaam Veilig en het CROW geven aan dat het aantal minimaal moet zijn.  De provinciale wegenverordening schrijft voor dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen (op grond van artikel 2.2., eerste lid Wabo). Omdat uitwegen potentieel gevaarlijke locaties zijn, dienen deze zoveel mogelijk voorkomen te worden.  De provincie heeft een voorkeur voor alternatieve oplossingen, zoals ontsluiting via het wegennet van een lagere orde c.q. parallelvoorziening of een gemeenschappelijke uitweg.