Zoekresultaat 1 - 10 van 22 resultaten

 • Rioolverstopping

  Helaas komt het wel eens voor dat de riolering in of bij uw woning verstopt raakt. Dat is natuurlijk heel vervelend. Een verstopping kan optreden op uw terrein in de huisriolering of in de afvoerbuis naar het gemeenteriool. Maar het kan ook optreden in het gemeentelijk riool.

 • Vitelco - bijlage 03

  Vitelco Leather / HPT Bijlage 03; Procesbeschrijving en niet-technische samenvatting 2-2-2020

 • Evenementenkalender

  Deze evenementenkalender bevat informatie over reserveringen en/of vergunningaanvragen voor een evenement. Aan de vermelding op deze evenementenkalender kunnen geen rechten worden ontleend op een evenementenvergunning of op enige andere wijze.

 • Rioolheffing

  De wet verplicht de gemeente voor een goed functionerend riool te zorgen. U betaalt rioolheffing als u gebruiker bent van een pand dat op het gemeentelijke riool aansluit. De inkomsten van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het onderhoud en vervanging van het gemeentelijk riool. De aanslag rioolheffing lift mee met de waternota van Vitens. U betaalt de aanslag rioolheffing hierdoor in vier termijnen. Dit is tegelijk met de kosten die u moet betalen voor het water dat u verbruikt hebt. De afrekening van Vitens dient daarbij als aanslagbiljet.

 • Onroerende zaakbelastingen (OZB)

  Wanneer u een pand of grond in de gemeente bezit, heft de gemeente onroerendezaakbelasting (OZB). De gemeente maakt verschil tussen woningen en niet-woningen (bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw). Eigenaren van woningen en van niet-woningen betalen eigenarenbelasting. Voor niet-woningen betaalt de gebruiker bovendien gebruikersbelasting. Voor gebruikers van niet-woningen waarvan een deel als woning in gebruik is, is het woondeel van OZB-gebruikersbelasting vrijgesteld. Bijvoorbeeld een winkel met woning.

 • Verkoop/verhuur openbaar groen

  In de gemeente Oost Gelre is op verschillende plekken openbaar groen aanwezig. De situatie kan zich voordoen dat u van dit openbaar groen gebruik wilt maken of misschien wel wilt en kunt kopen of huren. In de gemeente hechten we een grote waarde aan de rol van openbaar groen als essentieel onderdeel van ons stedelijk landschap. Het vormt niet alleen een esthetisch aantrekkelijke omgeving, maar speelt tevens een cruciale rol in het bevorderen van duurzaamheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit en de algehele kwaliteit van leven voor onze inwoners.

 • Uitgangspuntennotitie Kunst en Cultuur in Oost Gelre

  In deze uitgangspuntennotitie vermelden we wat de belangrijkste uitgangspunten zijn bij het in stand houden van, en het (meer) zichtbaar worden van, kunst en cultuur in Oost Gelre. De uitgangspunten geven aan wat onze ambitie is, waar we in het nieuwe beleid op zullen inzetten en hoe het proces eruit komt te zien. Aan de hand van deze uitgangspuntennotitie zal uiteindelijk het uitvoeringsprogramma per onderdeel worden uitgewerkt en aan u aangeboden worden ter besluitvorming.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen, verbouwen, slopen, een boom kappen of bijvoorbeeld een uitrit maken? Dan heeft u waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig. Doe een vergunningcheck om te weten wat in uw situatie nodig is.

 • Welstand

  Gaat u bouwen of verbouwen en heeft u daar een omgevingsvergunning voor nodig? Dan moet u rekening houden met de welstandseisen. Dit zijn regels die de gemeente heeft opgesteld voor het behoud of het sterker maken van het karakter van de omgeving. De gemeente controleert bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen of uw plan aan de eisen voldoet.

 • Trouwlocaties

  In de gemeente Oost Gelre kunt u de locatie voor de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie kiezen. Daar waar op deze pagina 'trouwen' of 'huwelijk' wordt genoemd, wordt ook het registreren van partnerschappen bedoeld.