Zoekresultaat 1 - 10 van 65 resultaten

 • Ventvergunning

  In de gemeente heeft u  geen  ventvergunning nodig. Wel dient u op de volgende zaken te letten: het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt; het is verboden te venten op zondagen en maandag t/m zaterdag tussen 20.00 en 08.00 uur; burgemeester en wethouders kunnen gebieden aanwijzen waar niet gevent mag worden.

 • Welstand

  Als u wilt (ver)bouwen, moet u bij de gemeente een omgevingsvergunning voor bouwen aanvragen, behalve als het om een vergunningsvrij bouwwerk gaat. De gemeente controleert het bouwplan onder andere aan het bestemmingsplan, het bouwbesluit en 'redelijke eisen van welstand'. De 'redelijke eisen van welstand' staan vermeld in de welstandsnota van de gemeente Oostzaan. In het bestemmingsplan staat wat toegestaan is in het gebied waar u wilt (ver)bouwen. Regels over hoe uw verbouwing eruit mag komen te zien, vindt u ook in deze welstandsnota. Deze vindt u onder de vraag ‘Welke eisen worden gesteld’ MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit MOOI Noord-Holland is de onafhankelijke en niet–commerciële adviesorganisatie op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie in Noord-Holland. Deze organisatie vormt voor de gemeente Oostzaan de onafhankelijke Adviescommissie Welstand.

 • Melding woon- en leefomgeving

  Het kan zijn dat u een melding heeft over uw woon- en leefomgeving. U kunt hierbij denken aan rondslingerend zwerfvuil * , afval, slechte of beschadigde bestrating, een kapotte lantaarnpaal, het overlopen van straatkolken, vernieling en/of overlast. Elke melding over uw woon- en leefomgeving is voor ons van waarde voor de verbetering van de kwaliteit van uw woon- en leefomgeving. */ Informatie over en aanvragen van hulpmiddelen om zelf zwerfafval te rapen vindt u hier  

 • Naamgebruik

  Bent u getrouwd (geweest) of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan kunt u er voor kiezen om de achternaam van uw partner te gebruiken. Dit heet naamgebruik. U kunt kiezen hoe overheidsinstellingen u voortaan moeten aanschrijven: Alleen met uw eigen naam; Alleen met de naam van uw partner; Met uw eigen naam, gevolgd door de naam van uw partner; Met de naam van uw partner, gevolgd door uw eigen naam. Overheidsinstanties zoals de Belastingdienst en pensioenfondsen krijgen deze gegevens van de gemeente door. Instanties zoals banken en verzekeringsmaatschappijen moet u zelf informeren. Op officiële documenten als paspoort of rijbewijs staat altijd uw eigen achternaam, ook al heeft u een ander naamgebruik gekozen. U kunt wel de achternaam van uw partner op deze documenten laten vermelden.

 • AED's in Oostzaan

  In gemeente Oostzaan hangen op verschillende plekken automatische externe defibrillatoren (AED's). Deze kunnen door aangesloten inwoners gebruikt worden bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand. Oostzaan maakt gebruik van een City AED-netwerk. Met de huidige spreiding is de kern van Oostzaan gedekt. Meer informatie vindt u op de website van City AED en van de Hartstichting. Bel bij spoed altijd 112!

 • Vraagbaak OFC

  Op deze pagina vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over OFC. Klik op 'Toon overzicht alle vragen' in het menu aan de rechterkant. >>> De Q&A op deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd.

 • Bekendmakingen

  De gemeente Oostzaan publiceert haar bekendmakingen digitaal via de website Overheid.nl en wekelijks in het gemeentenieuws in het Kompas. Deze bekendmakingen gaan onder andere over aanvragen voor vergunningen en ontheffingen en besluiten hierover, algemene mededelingen van de gemeente en inspraakmogelijkheden.

 • Afvalbrengstation

  Lees voor bezoek aub de huisregels door Adres Skoon 1, Oostzaan Openingstijden Maandagavond 18:30 - 20:00 uur Donderdagochtend 9:30 - 11:00 uur Zaterdagochtend 9:00 - 11:00 uur * Gewijzigde openingstijden De gemeentewerf is gesloten op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag Pasen Koningsdag Hemelvaartsdag Pinksteren Kerstmis

 • Project Thorbeckeweg (N516)

  De Thorbeckeweg (N516) gaat op de schop De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland willen de verkeersdruk in Zaandam Zuid aanpakken. De betrokken partijen zijn op zoek naar maatregelen voor een betere doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid, betere fietsverbindingen en een versnelling van het openbaar vervoer. De verbeteringen hebben een positief effect op de hele regio. De Thorbeckeweg (N516) is een belangrijke verkeersader voor grote woongebieden zoals Zaandam Zuid, Poelenburg, Zaandam Centrum en Oostzaan. En ook belangrijke bedrijventerreinen als Zuiderhout en Westerspoor in Zaanstad en Ambacht en Skoon in Oostzaan maken er continu gebruik van. Maar de verkeerssituatie is op dit moment niet al te best. Dagelijks staan er files, en de doorstroming van het openbaar vervoer en het fietsverkeer is stroef. Daarom gaat de Thorbeckeweg op de schop. De verkeersdrukte wordt aangepakt, de veiligheid voor fietsers wordt verbeterd, evenals het openbaar vervoer, en de omgeving van de weg wordt beter bereikbaar gemaakt. Alle informatie over de voortgang van de werkzaamheden vindt u op de projectpagina thorbeckeweg.zaanstad.nl

 • Hoe kan ik in contact komen met de wijkagent?

  U kunt een afspraak maken met de wijkagent via 0900 8844.