Zoekresultaat 1 - 10 van 90 resultaten

 • Ventvergunning

  In de gemeente heeft u  geen  ventvergunning nodig. Wel dient u op de volgende zaken te letten: het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt; het is verboden te venten op zondagen en maandag t/m zaterdag tussen 20.00 en 08.00 uur; burgemeester en wethouders kunnen gebieden aanwijzen waar niet gevent mag worden.

 • Welstand

  Als u wilt (ver)bouwen, moet u bij de gemeente een omgevingsvergunning voor bouwen aanvragen, behalve als het om een vergunningsvrij bouwwerk gaat. De gemeente controleert het bouwplan onder andere aan het bestemmingsplan, het bouwbesluit en 'redelijke eisen van welstand'. De 'redelijke eisen van welstand' staan vermeld in de welstandsnota van de gemeente Oostzaan. In het bestemmingsplan staat wat toegestaan is in het gebied waar u wilt (ver)bouwen. Regels over hoe uw verbouwing eruit mag komen te zien, vindt u ook in deze welstandsnota. Deze vindt u onder de vraag ‘Welke eisen worden gesteld’ MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit MOOI Noord-Holland is de onafhankelijke en niet–commerciële adviesorganisatie op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie in Noord-Holland. Deze organisatie vormt voor de gemeente Oostzaan de onafhankelijke Adviescommissie Welstand.

 • Loterijvergunning

  Wanneer u een loterij wilt organiseren heeft u een loterijvergunning nodig. Voor het organiseren van kleine kansspelen (zoals kienspel/bingo, vogelspiekspel en rad van avontuur) is een kennisgeving voldoende.

 • Collectevergunning

  Wanneer u voor een goed doel geld of kleding in wilt zamelen heeft u een collectevergunning nodig. Ook moet u rekening houden met andere al ingeplande (landelijke) collecten. Ieder jaar stelt het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) een landelijk collecteplan op. Op dit rooster vindt u informatie over welke instelling in welke periode collecteert. Op dit landelijke collecterooster zijn ook vrije perioden vermeld. In deze vrije perioden kan alleen vergunning verleend worden aan instellingen die niet op het rooster staan. Als u voor een goed doel een geldcollecte of inzameling van goederen wilt houden in één van deze vrije perioden, moet u hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen. De gemeente houdt de lokale collecten bij in het collecterooster.

 • Melding woon- en leefomgeving

  Het kan zijn dat u een melding heeft over uw woon- en leefomgeving. U kunt hierbij denken aan rondslingerend zwerfvuil * , afval, slechte of beschadigde bestrating, een kapotte lantaarnpaal, het overlopen van straatkolken, vernieling en/of overlast. Elke melding over uw woon- en leefomgeving is voor ons van waarde voor de verbetering van de kwaliteit van uw woon- en leefomgeving. */ Informatie over en aanvragen van hulpmiddelen om zelf zwerfafval te rapen vindt u hier  

 • Naamgebruik

  Bent u getrouwd (geweest) of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan kunt u er voor kiezen om de achternaam van uw partner te gebruiken. Dit heet naamgebruik. U kunt kiezen hoe overheidsinstellingen u voortaan moeten aanschrijven: Alleen met uw eigen naam; Alleen met de naam van uw partner; Met uw eigen naam, gevolgd door de naam van uw partner; Met de naam van uw partner, gevolgd door uw eigen naam. Overheidsinstanties zoals de Belastingdienst en pensioenfondsen krijgen deze gegevens van de gemeente door. Instanties zoals banken en verzekeringsmaatschappijen moet u zelf informeren. Op officiële documenten als paspoort of rijbewijs staat altijd uw eigen achternaam, ook al heeft u een ander naamgebruik gekozen. U kunt wel de achternaam van uw partner op deze documenten laten vermelden.

 • AED's in Oostzaan

  In gemeente Oostzaan hangen op verschillende plekken automatische externe defibrillatoren (AED's). Deze kunnen door aangesloten inwoners gebruikt worden bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand. Oostzaan maakt gebruik van een City AED-netwerk. Met de huidige spreiding is de kern van Oostzaan gedekt. Meer informatie vindt u op de website van City AED en van de Hartstichting. Bel bij spoed altijd 112!

 • Vraagbaak OFC

  Op deze pagina vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over OFC. Klik op 'Toon overzicht alle vragen' in het menu aan de rechterkant. >>> De Q&A op deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd.

 • Vragen over aanleg van glasvezel in de gemeente

  De telecommarkt is de laatste tijd sterk in beweging zodat steeds meer huishoudens de komende jaren kunnen profiteren van snel breedband internet. Momenteel wordt daarvoor in heel het land door verschillende commerciële partijen glasvezel aangelegd of worden bestaande koperverbindingen vervangen door glasvezel. Wij krijgen veel vragen van inwoners over de aanleg van glasvezel in onze gemeente. Hieronder antwoorden op de meest gestelde vragen.

 • Bekendmakingen

  De gemeente Oostzaan publiceert haar bekendmakingen digitaal via de website Overheid.nl en wekelijks in het gemeentenieuws in het Kompas. Deze bekendmakingen gaan onder andere over aanvragen voor vergunningen en ontheffingen en besluiten hierover, algemene mededelingen van de gemeente en inspraakmogelijkheden.