Zoekresultaat 1 - 10 van 18 resultaten

  • Loterij, prijsvraag, bingo organiseren

    Een loterij, prijsvraag of bingo is een kansspel.

  • Spandoek ophangen

    Als u een spandoek aan de openbare weg wilt ophangen, hebt u toestemming nodig van de gemeente.

  • Vuur stoken

    Voor het stoken van vuur in de openbare ruimte is vaak een ontheffing nodig. Dit geldt niet voor ongevaarlijke vuren, zoals barbecues en vuurkorven.

  • Alcoholvergunning

    Voor het schenken en verkopen van alcohol is een vergunning en/of ontheffing nodig. Hierbij gelden voorwaarden.

  • Rommelmarkt

    Voor het organiseren van een rommelmarkt is een rommelmarktvergunning of een evenementenvergunning nodig.

  • Belastingen, kopie aanslag

    U kunt bij de gemeente een kopie krijgen van de aanslag gemeentelijke belastingen, bijvoorbeeld als u de aanslag kwijt bent.

  • Evenement organiseren

    Voor het organiseren van een evenement is een vergunning nodig. Voor kleine evenementen is een melding doen vaak al genoeg.

  • Kwijtschelding belastingen en heffingen

    Als iemand gemeentelijke belastingen en heffingen niet kan betalen, kan kwijtschelding aangevraagd worden. Hierbij gelden voorwaarden.

  • Bestemmingsplan bekijken

    Als u wilt weten wat er in het bestemmingsplan van een bepaald gebied staat, kunt u dit bekijken op het gemeentehuis of via Ruimtelijkeplannen.nl.

  • Onroerendezaakbelasting (OZB)

    OZB wordt ieder jaar betaald door eigenaren van een woning of bedrijfspand. Ook huurders van een bedrijfspand betalen deze belasting.