Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Overlijdensaangifte

  Wanneer iemand is overleden doet u hiervan aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden.

 • Handtekening legaliseren

  Als u moet bewijzen dat uw handtekening op een document echt van u is, kunt u uw handtekening laten legaliseren.

 • Welstand

  Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie.

 • Bewijs van in leven zijn

  Met een bewijs van in leven zijn kunt u op papier laten zien dat u leeft. U vraagt een bewijs van in leven zijn aan bij de gemeente.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  U kunt een uittreksel van de persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag.

 • Geboorteaangifte

  Doe aangifte bij de gemeente waar uw kind is geboren. Doe dit binnen 3 dagen. De geboortedag telt niet mee.