Zoekresultaat 1 - 10 van 13 resultaten

 • Afval, zwerfafval

  Zwerfafval of zwerfvuil is al het afval dat rondslingert op plekken die daar niet voor bestemd zijn.

 • Geboorteaangifte

  Bij de geboorte van een kind moet hiervan aangifte gedaan worden. Er wordt dan een geboorteakte opgemaakt.

 • Paspoort en ID-kaart

  Met een paspoort en ID-kaart laat u zien wie u bent. Ook heeft u deze documenten nodig als u naar het buitenland gaat

 • Nadeelcompensatie

  Nadeelcompensatie is een regeling voor (gedeeltelijke) schadevergoeding voor rechtmatig handelen van de gemeente.

 • Gebruik achternaam veranderen

  In een aantal situaties kan het gebruik van de achternaam veranderd worden. Er kan gekozen worden uit verschillende alternatieven.

 • Parkeren duin- en strandovergang, ontheffing

  Op grond van de keur Waterkeringszorg van het Waterschap Scheldestromen is het zonder ontheffing verboden strandovergangen te berijden.

 • Bezwaar maken

  Wanneer iemand het oneens is met een besluit, kan diegene binnen 6 weken bezwaar maken door een bezwaarschrift naar de gemeente te sturen.

 • Mest, tijdelijke opslag vast dierlijke mest

  Voor de opslag van maximaal 600m³ vaste dierlijke mest voor maximaal een half jaar kunt u een melding indienen.

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

  Inwoners kunnen om verschillende redenen een kopie van akteafschriften voor zichzelf of iemand anders aanvragen bij de burgerlijke stand.

 • Vooraanvraag (conceptverzoek)

  U kunt uw bouwplannen indienen bij de gemeente voordat u de vergunning aanvraagt. Dit heet de vooraanvraag (conceptverzoek).