Zoekresultaat 1 - 10 van 29 resultaten

 • Code (onjuist) wijzigen

  Het waterschap werkt zo zorgvuldig mogelijk. Toch kan het voorkomen dat de code op de aanslag niet klopt, bijvoorbeeld omdat uw gezinssamenstelling is veranderd. In zo'n geval kunt u een aanvraag doen voor het wijzigen van de code.

 • Verzoek om informatie (Wet open overheid)

  Waterschap De Dommel wil je zo goed mogelijk informeren. Kan je het op de website niet vinden? Dan kan je informatie bij ons aanvragen.

 • Waterdata - Openbare gegevens over water

  De Dommel deelt actuele waterdata. Iedereen kan en mag deze gebruiken.

 • Ongewone voorvallen lozingen in oppervlaktewater

  Loopt, door een milieu-incident, het water en/of de waterbodem in beken of sloten schade op? Laat ons dat dan direct weten.

 • Klacht over gedrag bestuurder of medewerker

  Ben je niet tevreden over de manier waarop je door ons bent behandeld? Dan kan je een klacht indienen.

 • Watersysteemheffing ingezetenen

  Als u op 1 januari van het belastingjaar geregistreerd staat als hoofdbewoner in de Basisregistratie Personen (BRP), voorheen Gemeentelijke Bevolkings Administratie (GBA), betaalt u de watersysteemheffing ingezetenen.

 • Geluidsopnamen maken

  Spelregels voor het maken van geluidsopname

 • Schadevergoeding na waterberging

  Heb je schade omdat het waterschap je grond heeft laten overstromen om (regen)water te bergen? Mogelijk krijg je een schadevergoeding.

 • Watertoets - het waterbelang wegen

  De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen op een evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten.

 • Folders aanvragen

  Waterschap De Dommel geeft regelmatig folders en brochures uit die u kunt downloaden en in veel gevallen kosteloos kunt aanvragen.