Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Grondwateronttrekking

  Onttrek je grondwater uit een put of bron? Wanneer dat meer is dan 10 m³ per uur moet je dit melden of een vergunning aanvragen.

 • Wettelijke klacht indienen

  Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen bij het waterschap over de manier waarop het waterschap zich tegen hem of een ander heeft gedragen

 • Vergunning aanvragen

  Voor veel activiteiten in de buurt van dijken, water en grondwater heb je een vergunning nodig of moet je een melding doen.

 • Nadeelcompensatie vragen

  Het kan zijn dat je schade lijdt door wat het waterschap doet of juist niet doet. Ook al proberen we dat uiteraard te voorkomen.

 • Verzoek om informatie (Woo)

  Het waterschap verstrekt veel informatie in allerlei vormen, bijvoorbeeld op de website. Mis je toch nog informatie? Dan kunt je dit bij ons opvragen.

 • Vergunningcheck doen

  Voor veel activiteiten in de buurt van dijken, water en grondwater heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen.

 • Schadeclaim indienen

  Heb je schade die door het waterschap veroorzaakt is? Dan kun je een schadeclaim indienen.

 • Activiteit melden

  Voor veel activiteiten in de buurt van dijken, water en grondwater heb je een vergunning nodig of moet je een melding doen.