Zoekresultaat 1 - 10 van 16 resultaten

 • Grondwateronttrekking

  Onttrek je grondwater uit een put of bron? Wanneer dat meer is dan 10 m³ per uur moet je dit melden of een vergunning aanvragen.

 • Wettelijke klacht indienen

  Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen bij het waterschap over de manier waarop het waterschap zich tegen hem of een ander heeft gedragen

 • Het Wateradvies

  Om zo vroeg mogelijk de wateraspecten op een locatie in beeld te brengen is er Het Wateradvies.nl.

 • Klacht bij aanbesteden

  Ben je het niet eens met een aanbesteding of een onderdeel van een aanbesteding?

 • Verhuizing doorgeven

  Ga je verhuizen? Dan hoef je je adreswijziging vaak niet aan ons door te geven. Maar soms willen we dit wel graag weten.

 • Subsidie MIA/Vamil aanvragen

  De Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) zijn twee subsidiemogelijkheden voor ondernemers.

 • Vergunning aanvragen

  Voor veel activiteiten in de buurt van dijken, water en grondwater heb je een vergunning nodig of moet je een melding doen.

 • Nadeelcompensatie vragen

  Het kan zijn dat je schade lijdt door wat het waterschap doet of juist niet doet. Ook al proberen we dat uiteraard te voorkomen.

 • Handhavingsverzoek doen

  Zie je ergens een overtreding die het waterschap aangaat? Bijvoorbeeld een vervuilde of verstopte sloot?

 • Verzoek om informatie (Woo)

  Het waterschap verstrekt veel informatie in allerlei vormen, bijvoorbeeld op de website. Mis je toch nog informatie? Dan kunt je dit bij ons opvragen.