Zoekresultaat 1 - 9 van 9 resultaten

 • Woningsplitsing

  In sommige gevallen is het mogelijk om van één woning, twee aparte woningen te maken. Hiervoor heeft u een omgevingsvergunning nodig. Voordat u een vergunning aanvraagt, kunt u uw plan met ons bespreken. Samen kijken we naar de mogelijkheden.

 • Subsidie voor jongerenorganisaties

  De gemeente Westerwolde vindt het belangrijk dat jongeren zich kunnen ontwikkelen en nuttig maken voor de mensen om hen heen. Organiseert uw vereniging of stichting leerzame of (re)creatieve activiteiten voor jongeren tot 18 jaar? Dan kunt u misschien subsidie krijgen. Aanvragen voor 2025 kon tot 1 juli 2024.

 • Subsidie onderhoud speelvoorzieningen

  Onderhoudt uw vereniging een speelvoorziening in de buurt? Mogelijk komt u in aanmerking voor subsidie. U moet hiervoor wel een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) afsluiten. Aanvragen kan één keer per jaar. Aanvragen voor 2025 kon tot 1 juli 2024.

 • Subsidie voor publieksmanifestaties

  Organiseert uw stichting of vereniging jaarlijks een groot cultureel of sportief evenement in onze gemeente? En verwacht u minimaal 1000 bezoekers? Misschien komt u in aanmerking voor subsidie. Dit mag u één keer per jaar aanvragen. Aanvragen voor 2025 kon tot 1 juli 2024.

 • Woonvisie

  We willen dat iedereen fijn kan wonen in Westerwolde. Of u hier nu blijft of komt wonen. Genoeg woningen in een fijne omgeving zijn dus hard nodig. In onze woonvisie leggen we vast hoe we daarvoor zorgen. Op dit moment werken wij aan de nieuwe woonvisie 2025-2029.

 • Subsidie voor belangenverenigingen

  Organiseert uw belangenvereniging of dorpsraad activiteiten voor de inwoners van uw dorp? Misschien komt u in aanmerking voor een subsidie. Aanvragen kan één keer per jaar. Aanvragen voor 2025 kon tot 1 juli 2024.

 • Subsidie voor maatschappelijke organisaties

  Organiseert uw vereniging activiteiten of bijeenkomsten waarbij dorpsgenoten of inwoners elkaar ontmoeten? Bijvoorbeeld een ouderenbond, vrouwenvereniging of buurtvereniging? Misschien komt u in aanmerking voor een subsidie maatschappelijke participatie. Aanvragen voor 2025 kon tot 1 juli 2024.

 • Subsidie voor amateurkunst en cultuur

  Bent u vaak actief met een vereniging in bijvoorbeeld dans, muziek of toneel? Of organiseert u jaarlijks een culturele activiteit in onze gemeente? Misschien kunt u subsidie krijgen. Aanvragen kan één keer per jaar. Aanvragen voor 2025 kon tot 1 juli 2024.

 • Subsidie voor dorpshuizen

  Bestuurt u een dorpshuis in de gemeente Westerwolde? Vinden er activiteiten plaats die niet als doel hebben om winst te maken? Misschien kunt u in aanmerking komen voor een subsidie. Aanvragen kan één keer per jaar. Aanvragen voor 2025 kon tot 1 juli 2024.