Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Woningsplitsing

  In sommige gevallen is het mogelijk om van één woning, twee aparte woningen te maken. Hiervoor heeft u een omgevingsvergunning nodig. Voordat u een vergunning aanvraagt, kunt u uw plan met ons bespreken. Samen kijken we naar de mogelijkheden.

 • Subsidie voor jongerenorganisaties

  De gemeente Westerwolde vindt het belangrijk dat jongeren zich kunnen ontwikkelen en nuttig maken voor de mensen om hen heen. Organiseert uw vereniging of stichting leerzame of (re)creatieve activiteiten voor jongeren tot 18 jaar? Dan kunt u misschien subsidie krijgen. Aanvragen voor 2025 kon tot 1 juli 2024.

 • Subsidie onderhoud speelvoorzieningen

  Onderhoudt uw vereniging een speelvoorziening in de buurt? Mogelijk komt u in aanmerking voor subsidie. U moet hiervoor wel een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) afsluiten. Aanvragen kan één keer per jaar. Aanvragen voor 2025 kon tot 1 juli 2024.

 • Meldpunt kwaliteit zorg Wmo en Jeugdwet

  Twijfelt u over de kwaliteit van een zorgaanbieder? Of denkt u dat iemand niet de zorg krijgt die afgesproken is? Of maakt u zich zorgen over de kwaliteit van zorg of vermoed u misbruik van zorggeld? Meld het dan bij ons. 

 • Subsidie voor publieksmanifestaties

  Organiseert uw stichting of vereniging jaarlijks een groot cultureel of sportief evenement in onze gemeente? En verwacht u minimaal 1000 bezoekers? Misschien komt u in aanmerking voor subsidie. Dit mag u één keer per jaar aanvragen. Aanvragen voor 2025 kon tot 1 juli 2024.

 • Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

  Kunt u niet lang meer dan 100 meter lopen? Ook niet met een hulpmiddel? En heeft u een auto nodig om ergens te komen? Dan kunt u misschien een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Deze parkeerkaart is geldig in alle landen van Europa.

 • WOZ-waarde

  De WOZ-waarde van uw woning of pand vindt u op de aanslag gemeentelijke belastingen. Wij gebruiken de WOZ-waarde onder andere om de hoogte van de onroerende zaakbelasting (OZB) en de rioolheffing te bepalen.

 • Woonvisie

  We willen dat iedereen fijn kan wonen in Westerwolde. Of u hier nu blijft of komt wonen. Genoeg woningen in een fijne omgeving zijn dus hard nodig. In onze woonvisie leggen we vast hoe we daarvoor zorgen. Op dit moment werken wij aan de nieuwe woonvisie 2025-2029.

 • Subsidie voor belangenverenigingen

  Organiseert uw belangenvereniging of dorpsraad activiteiten voor de inwoners van uw dorp? Misschien komt u in aanmerking voor een subsidie. Aanvragen kan één keer per jaar. Aanvragen voor 2025 kon tot 1 juli 2024.

 • Subsidie voor maatschappelijke organisaties

  Organiseert uw vereniging activiteiten of bijeenkomsten waarbij dorpsgenoten of inwoners elkaar ontmoeten? Bijvoorbeeld een ouderenbond, vrouwenvereniging of buurtvereniging? Misschien komt u in aanmerking voor een subsidie maatschappelijke participatie. Aanvragen voor 2025 kon tot 1 juli 2024.