Zoekresultaat 1 - 10 van 76 resultaten

 • Adviesraad Sociaal Domein

  De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid in het sociale domein. Dit domein omvat maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en participatiewet. De Adviesraad behandelt geen individuele situaties of aanvragen. Daarvoor kunt u contact...

 • Zelfstandig wonen

  Voor hulp bij het schoonmaken van uw huis of hulp bij het toegankelijk maken van uw woning, zoals de douche, keuken of traplift.  Let op: belangrijke informatie over huishoudelijke hulp leest u hier.

 • Bijdrage chronische ziekte of beperking

  Leven met een chronische ziekte of een beperking brengt extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer, hulpmiddelen en aanpassingen. Hierdoor is het dagelijks leven vaak duurder dan voor anderen. Wijdemeren biedt inwoners de mogelijkheid een bijdrage te vragen voor deze kosten. Met dit...

 • Rijbewijs

  U kunt uw rijbewijs aanvragen of vernieuwen bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Hiervoor maakt u een afspraak. Maak op tijd uw afspraak. Het is op dit moment erg druk en er geldt een wachttijd voor het inplannen van een afspraak. Na vijf werkdagen kunt u het nieuwe rijbewijs persoonlijk ophalen,...

 • Afschrift Burgerlijke stand

  Heeft u een bewijs nodig van een belangrijke gebeurtenis? Dan kunt u een uittreksel of afschrift uit de Burgerlijke stand aanvragen. Een belangrijke gebeurtenis is een geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden. U vraagt een...

 • Dagbesteding

  Dagbesteding is er voor inwoners die hulp nodig hebben bij het invulling geven aan de dag. De dagbesteding vindt buitenshuis plaats, meestal in een kleine groep. Voor deze vorm van ondersteuning heeft u een indicatie nodig. Wat moet u doen: Kijk of u zelf hulp kunt regelen. Bijvoorbeeld van familie,...

 • Bijstandsuitkering

  Als u te weinig geld heeft om te leven, komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot een minimale grens. U kunt een bijstandsuitkering aanvragen via het UWV .  De gemeente neemt zo snel mogelijk na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Dit...

 • Kinderopvang

  Voor vragen over opvoeden en opgroeiende kinderen kunt u contact opnemen met de gemeente of kijk op www.nji.nl/ouders . In Wijdemeren is geen Centrum voor Jeugd en Gezin. Kinderopvang starten Heeft u vragen over kinderopvang of wilt u een kinderopvanglocatie starten? Vul dan onderstaand contactformulier...

 • Briefadres

  Als u geen woonadres heeft in Nederland, is het mogelijk om bij de gemeente een briefadres aan te vragen. Dit is het adres van een bekende, die de post voor u ontvangt en doorgeeft. Wilt u uw post ontvangen op een briefadres om veiligheidsredenen? Ook hiervoor kunt u een verzoek doen bij de gemeente. Let...

 • Standplaats

  De gemeente Wijdemeren kent drie soorten standplaatsen: Ideële standplaats: voor maatschappelijk/sociaal-culturele activiteiten of activiteiten op het gebied van volksgezondheid, met een niet-commercieel karakter; Incidentele standplaats: maximaal vijf dagen per kalenderjaar; Vaste standplaats: voor...