Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Hulp bij het huishouden

  Iemand kan hulp bij het huishouden aanvragen. Welke hulp dit is, hangt af van de persoonlijke situatie.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB), kopie aanslag

  Een kopie van de aanslag OZB kan opgevraagd worden bij de gemeente. Deze is bijvoorbeeld nodig bij het verkopen van een woning.

 • Individuele begeleiding en dagbesteding

  De gemeente kan inwoners ondersteunen in dagbesteding vanuit de Wmo. Hierbij gelden voorwaarden.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  De gemeente sluit het openbare riool aan op privéterrein. Als een woning of bedrijf niet is aangesloten, moet aansluiting aangevraagd worden.

 • Standplaatsvergunning weekmarkt

  Wilt u een standplaats op één van de weekmarkten? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan.

 • Subsidie voor maatschappelijke activiteiten

  Verenigingen of stichtingen die maatschappelijke activiteiten uitvoeren, kunnen een jaarsubsidie aanvragen. U kunt deze subsidie online aanvragen.

 • Wmo calamiteiten melden

  Aanbieders die vanuit de Wmo ondersteuning leveren zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning.

 • Aanbod jeugdhulp in Zwartewaterland

  Soms biedt een training uitkomst. Bijvoorbeeld een training voor sociale vaardigheden van uw kind.

 • Hulp bij opgroeien en opvoeden

  Opvoeden is leuk, maar kan ook voor veel vragen zorgen. Heeft u een vraag over de opvoeding of de gezinssituatie? Dan kunt u bij de gemeente terecht.

 • Watervergunning

  Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater is een watervergunning nodig. Soms is alleen een melding voldoende.