Zoekresultaat 1 - 10 van 50 resultaten

 • Jeugdhulp

  Heeft u vragen of zorgen over het opgroeien en of het opvoeden van uw kind(eren)? Dan kunt u terecht bij de jeugdhulpverleners van het Sociaal loket.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) voor ondernemers

  Als advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder kunt u online een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) of een nabestaandenonderzoek aanvragen.

 • Verhuurvergunning bij opkoopbescherming

  Vanaf 1 juli 2023 geldt de opkoopbescherming in Aalsmeer. Dit betekent dat een woning niet meer zomaar verhuurd kan worden. Wilt u een woning verhuren? Dan heeft u soms een verhuurvergunning nodig. Op deze pagina kunt u een verhuurvergunning online aanvragen.

  Wanneer geldt de opkoopbescherming?

  De opkoopbescherming geldt voor alle woningen in Aalsmeer waarbij de volgende voorwaarden gelden:

  • De akte van levering (sleuteloverdracht) van de woning valt tussen of op 1 juli 2023 en 31 december 2023 en had in dat jaar een WOZ-waarde van € 423.000,- of lager.
  • De akte van levering (sleuteloverdracht) van de woning valt in 2024 en had in dat jaar een WOZ-waarde van € 479.000,- of lager.
  • De akte van levering (sleuteloverdracht) van de woning was op of na 1 juli 2023.
  • De woning:
   • was in onverhuurde staat; of
   • is voor minder dan zes maanden in verhuurde staat bij akte van levering; of
   • werd al verhuurd met een verhuurvergunning. 

  De opkoopbescherming geldt tot vier jaar na de akte van levering. Valt de woning onder de opkoopbescherming? Dan mag de woning alleen worden verhuurd als er een verhuurvergunning wordt afgegeven. De WOZ-waarde van een woning is te vinden op de website van het WOZ-waardeloket.

  Blijft een afgegeven verhuurvergunning geldig?

  Heeft de vorige eigenaar een verhuurvergunning voor de woning? Controleer dan of u als nieuwe eigenaar deze verhuurvergunning kunt behouden. U kunt dat controleren onder de kop ‘Voorwaarden’. 

 • Melding incidentele festiviteit

  Als bedrijf of vereniging moet u voldoen aan de licht en- geluidsnormen en tijden van het Besluit activiteit leefomgeving. Organiseert u een activiteit waarbij u deze licht of- geluidsnormen overschrijdt, dan kunt u een melding incidentele festiviteit doen. Met deze melding kunt u één dag beschikken over ruimere verlichtingstijden of geluidsnormen.

  Met de melding incidentele festiviteit kunt u ruimere verlichtingstijden of een ruimere geluidsnorm van maximaal 75 dB(A) krijgen. Door het doen van de melding voor een ruimere geluidnorm kunt u niet onbeperkt geluid produceren. De ruimere geluidsnorm is alleen van toepassing op het bebouwde gedeelte van een inrichting (binnen). De geluidsnorm geldt dus niet op een het terras, of andere plekken buiten.

  Wilt u ten tijde van de melding incidentele festiviteit langer geopend zijn dan de reguliere sluitingstijden, dan moet u hiervoor afzonderlijk een tijdelijke afwijking sluitingsuur aanvragen.

 • CommerciĆ«le Alcoholwetvergunning

  Wilt u alcoholhoudende dranken schenken in uw horecagelegenheid? Dat kan met een Alcoholwetvergunning. De Alcoholwet maakt daarbij onderscheid tussen commerciële en paracommerciële horeca. Op deze pagina vindt u informatie over commerciële horeca. Ook kunt u hier een commerciële Alcoholwetvergunning online aanvragen.

  Een hotel, restaurant en café zijn voorbeelden van commerciële horeca. Commerciële horeca heeft winst als doel. Over die winst wordt ondernemersbelasting betaald.

  Wilt u informatie voor paracommerciële horeca? Bekijk de pagina Paracommerciële Alcoholwetvergunning.

 • Klacht of verzoek indienen over verkeer

  U kunt een klacht indienen over overlast van verkeer. Denk aan lawaai, stank en drukte. Ook kunt u een verzoek indienen voor maatregelen die het verkeer veiliger maken. Bijvoorbeeld het instellen van een maximumsnelheid of een parkeerverbod. Werken de verkeerslichten niet? Ook daar kunt u een melding van maken.

  De gemeente neemt maatregelen om het verkeer veiliger te maken en beter te laten doorstromen. Voorbeelden zijn:

  • drempels
  • plateaus
  • verkeerslichten
  • dertigkilometerzones

  Geef snel en eenvoudig uw melding door via de Fixi-app of website: waar en wanneer het u uitkomt. De gemeente neemt uw melding over de verkeersituatie zo spoedig mogelijk in behandeling.

  Voor wegen die in beheer zijn van het rijk, kunt u een verzoek of klacht indienen bij Rijkswaterstaat.

 • Kinderopvang of gastouderbureau starten

  Als u wilt beginnen met een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderopvang of een gastouderbureau, moet u verschillende zaken regelen. Om te worden opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) moet de kinderopvang voldoen aan wettelijke eisen en regels.

 • Kadastrale gegevens opvragen

  Het Kadaster houdt gegevens bij van verschillende soorten onroerende goederen. Denk hierbij aan vastgoed (grond en gebouwen), schepen, luchtvaartuigen, kabels en leidingen onder de grond.

 • Wijziging leidinggevende(n) Alcoholwetvergunning

  Als u een nieuwe leidinggevende(n) wilt opvoeren, dan kunt u dit online doorgeven aan de gemeente. U kunt hierbij ook vertrokken leidinggevende(n) en de bestaande en nieuwe leidinggevende(n) opvoeren.

  Als niet de ondernemer de aanvraag doet, maar een derde, dan moet u een machtiging afgeven voor de persoon die de aanvraag doet. U dient een geldig kopie identiteitsbewijs of paspoort van beide zijden van het document (geen rijbewijs), van zowel de machtiginggever als de machtigingnemer bij te voegen.

  Leidinggevenden zijn:

  • de natuurlijke persoon of de bestuurders van een rechtspersoon of hun gevolmachtigden, voor wiens rekening en risico het horecabedrijf of het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend. Bijvoorbeeld: eigenaar, vennoten van een vennootschap onder firma (VOF), bestuurders van een besloten vennootschap (BV); of
  • de natuurlijke persoon die algemeen leiding geeft aan een onderneming, waarin het horecabedrijf of het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend in een of meer inrichtingen. Bijvoorbeeld: bedrijfsleider, horecamanager; of
  • de natuurlijke persoon, die onmiddellijke leiding geeft aan de uitoefening van een horecabedrijf in een inrichting.

 • Geluidhinder ontheffing

  Verwacht u geluidhinder te veroorzaken, met bijvoorbeeld een bouwmachine, generator of geluidsapparatuur? Of wilt u gebruikmaken van een geluidswagen om muziek of (reclame)boodschappen te laten horen? Dan heeft u een ontheffing geluidhinder nodig.