Zoekresultaat 1 - 10 van 67 resultaten

 • Rioolonderhoud

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Heeft u last van een rioolverstopping? Dan moet u een gespecialiseerd bedrijf inhuren. Stelt dit bedrijf vast dat de verstopping buiten uw erf zit, dan kunt u een melding maken bij de gemeente. Geef uw melding door via de Fixi-app of website: waar en wanneer het u uitkomt.

 • Jeugdhulp

  Heeft u vragen of zorgen over het opgroeien en of het opvoeden van uw kind(eren)? Dan kunt u terecht bij de jeugdhulpverleners van het Sociaal loket.

 • Subsidievaststelling Stimuleringsfonds lokale economie

  Heeft u de subsidie Stimuleringsfonds lokale economie aangevraagd en een voorlopige beschikking ontvangen? Uw aanvraag is dan goedgekeurd. U heeft het subsidiebedrag gekregen zodat u het voorstel kon uitvoeren. Nu moet u de subsidie laten vaststellen. U dient daarvoor een verzoek tot vaststelling in.

  Subsidie tot € 10.000,-

  Subsidies lager dan € 10.000,- worden direct vastgesteld. U heeft het subsidiebedrag al gekregen. U hoeft na het uitvoeren van de activiteiten geen vaststelling aan te vragen.

  Subsidie vanaf € 10.000,-

  Is uw subsidieaanvraag hoger dan € 10.000,-, dan dient u binnen dertien weken na uitvoering of beëindiging van het voorstel een verzoek tot vaststelling in. Met het vaststellingsverzoek dient u ook een verantwoording over de subsidie in.

  Bij de verantwoording van een subsidieaanvraag van € 100.000,- of meer is een accountantsverklaring vereist. U krijgt deze accountantskosten vergoed tot een maximum van € 5.000,-.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) voor ondernemers

  Als advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder kunt u online een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) of een nabestaandenonderzoek aanvragen.

 • Verhuurvergunning bij opkoopbescherming

  Vanaf 1 juli 2023 geldt de opkoopbescherming in Aalsmeer. Dit betekent dat een woning niet meer zomaar verhuurd kan worden. Wilt u een woning verhuren? Dan heeft u soms een verhuurvergunning nodig. Op deze pagina kunt u een verhuurvergunning online aanvragen.

  Wanneer geldt de opkoopbescherming?

  De opkoopbescherming geldt voor alle woningen in Aalsmeer waarbij de volgende voorwaarden gelden:

  • De akte van levering (sleuteloverdracht) van de woning valt tussen of op 1 juli 2023 en 31 december 2023 en had in dat jaar een WOZ-waarde van € 423.000,- of lager.
  • De akte van levering (sleuteloverdracht) van de woning valt in 2024 en had in dat jaar een WOZ-waarde van € 479.000,- of lager.
  • De akte van levering (sleuteloverdracht) van de woning was op of na 1 juli 2023.
  • De woning:
   • was in onverhuurde staat; of
   • is voor minder dan zes maanden in verhuurde staat bij akte van levering; of
   • werd al verhuurd met een verhuurvergunning. 

  De opkoopbescherming geldt tot vier jaar na de akte van levering. Valt de woning onder de opkoopbescherming? Dan mag de woning alleen worden verhuurd als er een verhuurvergunning wordt afgegeven. De WOZ-waarde van een woning is te vinden op de website van het WOZ-waardeloket.

  Blijft een afgegeven verhuurvergunning geldig?

  Heeft de vorige eigenaar een verhuurvergunning voor de woning? Controleer dan of u als nieuwe eigenaar deze verhuurvergunning kunt behouden. U kunt dat controleren onder de kop ‘Voorwaarden’. 

 • Melding incidentele festiviteit

  Als bedrijf of vereniging moet u voldoen aan de licht en- geluidsnormen en tijden van het Besluit activiteit leefomgeving. Organiseert u een activiteit waarbij u deze licht of- geluidsnormen overschrijdt, dan kunt u een melding incidentele festiviteit doen. Met deze melding kunt u één dag beschikken over ruimere verlichtingstijden of geluidsnormen.

  Met de melding incidentele festiviteit kunt u ruimere verlichtingstijden of een ruimere geluidsnorm van maximaal 75 dB(A) krijgen. Door het doen van de melding voor een ruimere geluidnorm kunt u niet onbeperkt geluid produceren. De ruimere geluidsnorm is alleen van toepassing op het bebouwde gedeelte van een inrichting (binnen). De geluidsnorm geldt dus niet op een het terras, of andere plekken buiten.

  Wilt u ten tijde van de melding incidentele festiviteit langer geopend zijn dan de reguliere sluitingstijden, dan moet u hiervoor afzonderlijk een tijdelijke afwijking sluitingsuur aanvragen.

 • Onderhoud openbaar groen

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Hieronder vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen en parken. Maar ook vijvers, sloten en waterpartijen. Onderhoud vindt plaats via een planning. Een melding maakt u met Fixi.

  Onderhoud bestaat onder andere uit snoeien en straten vegen. Bomen worden opgekroond zodat er geen overlast voor het vrachtverkeer is. Overhangende takken worden vanwege de veiligheid weggehaald. Ook worden gevels beschermd door bladeren en takken te verwijderen.

 • CommerciĆ«le Alcoholwetvergunning

  Wilt u alcoholhoudende dranken schenken in uw horecagelegenheid? Dat kan met een Alcoholwetvergunning. De Alcoholwet maakt daarbij onderscheid tussen commerciële en paracommerciële horeca. Op deze pagina vindt u informatie over commerciële horeca. Ook kunt u hier een commerciële Alcoholwetvergunning online aanvragen.

  Een hotel, restaurant en café zijn voorbeelden van commerciële horeca. Commerciële horeca heeft winst als doel. Over die winst wordt ondernemersbelasting betaald.

  Wilt u informatie voor paracommerciële horeca? Bekijk de pagina Paracommerciële Alcoholwetvergunning.

 • Klacht of verzoek indienen over verkeer

  U kunt een klacht indienen over overlast van verkeer. Denk aan lawaai, stank en drukte. Ook kunt u een verzoek indienen voor maatregelen die het verkeer veiliger maken. Bijvoorbeeld het instellen van een maximumsnelheid of een parkeerverbod. Werken de verkeerslichten niet? Ook daar kunt u een melding van maken.

  De gemeente neemt maatregelen om het verkeer veiliger te maken en beter te laten doorstromen. Voorbeelden zijn:

  • drempels
  • plateaus
  • verkeerslichten
  • dertigkilometerzones

  Geef snel en eenvoudig uw melding door via de Fixi-app of website: waar en wanneer het u uitkomt. De gemeente neemt uw melding over de verkeersituatie zo spoedig mogelijk in behandeling.

  Voor wegen die in beheer zijn van het rijk, kunt u een verzoek of klacht indienen bij Rijkswaterstaat.

 • Kinderopvang of gastouderbureau starten

  Als u wilt beginnen met een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderopvang of een gastouderbureau, moet u verschillende zaken regelen. Om te worden opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) moet de kinderopvang voldoen aan wettelijke eisen en regels.