Zoekresultaat 1 - 10 van 230 resultaten

 • Gebouw of woning slopen

  U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

 • Woonwagenstandplaatsen, toewijzing

  Bent u op zoek naar een woonwagenstandplaats op één van de woonwagenlocaties in Amstelveen? Dan dient u zich in te schrijven in het register voor standplaatszoekenden.

  Er zijn in Amstelveen vier woonwagenlocaties met in totaal 54 woonwagenstandplaatsen:

  • Woonwagenlocatie Binderij heeft 13 standplaatsen.
  • Woonwagenlocatie Doorweg heeft 16 standplaatsen.
  • Woonwagenlocatie Galjoen heeft 15 standplaatsen.
  • Woonwagenlocatie Voerman heeft 10 standplaatsen.

 • Kinderopvang, gemeentelijke tegemoetkoming

  U kunt bij de gemeente terecht voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang als er sprake is van een sociaal medische indicatie. Dat wil zeggen dat u door sociale of medische omstandigheden niet in staat bent om zelf op uw kind te passen.

 • Geld of spullen inzamelen voor een goed doel

  Als u een collecte of (kleding)inzamelactie wilt houden, heeft u een collectevergunning nodig.

 • Bijzondere kosten voor vluchtelingen uit Oekraïne

  Bent u gevlucht uit Oekraïne en moet u noodzakelijke kosten maken? Dan kunt u deze kosten misschien vergoed krijgen. Het moet gaan om bepaalde kosten die u echt moet maken en die niet op een andere manier betaald kunnen worden. U moet in eerste instantie het leefgeld of inkomen uit werk gebruiken om bijzondere (buitengewone) kosten te betalen.

  Bijzondere kosten zijn bijvoorbeeld kosten voor:

  • reizen;
  • plotselinge, onverwachte persoonlijke medische redenen. Tenzij de kosten vergoed worden vanuit de Regeling Medische Zorg Oekraïne of de kosten worden gedekt door uw zorgverzekering;
  • kosten voor schoolvervoer van leerplichtige minderjarigen.

 • Het Sociaal team

  Soms heeft u meerdere problemen waar u op eigen kracht niet uitkomt. Heeft u bijvoorbeeld een combinatie van lichamelijke klachten, voelt u zich eenzaam, bent u overbelast door mantelzorg of bevindt u zich in een moeilijke thuissituatie met uw kinderen? Dan kan het Sociaal team ondersteuning bieden.

  Bevindt u zich in zo’n situatie? Dan kunt u contact opnemen met bijvoorbeeld uw huisarts of een medewerker van het Amstelveenloket. Het Amstelveenloket, uw huisarts, school of een andere deskundige kan u doorverwijzen en aanmelden bij het Sociaal team van de gemeente. Het Sociaal team schakelt de juiste zorg voor u in en kijkt samen met u wat er nodig is om weer op eigen kracht verder te kunnen. U kunt zich niet zelf aanmelden bij het Sociaal team.

 • Verhuizen naar het buitenland

  Gaat u verhuizen naar het buitenland (emigreren), dan moet u dat doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van vertrek naar het buitenland. U geeft uw verhuizing door als u in een periode van één jaar langer dan acht maanden naar het buitenland gaat.

  De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de basisregistratie personen (BRP). Zoals de Belastingdienst en de pensioenfondsen.

 • Brandveiligheid tijdelijke bouwwerken

  Bij tijdelijke gebouwen (zoals noodlokalen en tenten) moet u zich aan de brandveiligheidregels houden.

  De brandweer controleert of u zich aan de regels houdt en geeft u adviezen over brandveiligheid. De brandweer kan u verplichten om uw activiteiten te stoppen.

 • Alcoholontheffing (tapontheffing)

  U kunt een alcoholontheffing aanvragen voor maximaal twaalf dagen achter elkaar.

 • Gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen aanvragen

  Als zorginstelling kunt u een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aanvragen voor het vervoer van bewoners met een handicap. Met een gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen kunt u de bewoners samen vervoeren. U hoeft niet voor iedere bewoner apart een kaart aan te vragen.

  Op de gehandicaptenparkeerkaart staat met de letter ‘I’ aangegeven dat het om een gehandicaptenparkeerkaart voor een instelling gaat. De kaart is gebonden aan het kenteken van het voertuig dat op naam staat van de instelling. U kunt meerdere kaarten krijgen als uw instelling meerdere voertuigen gebruikt.