Zoekresultaat 1 - 10 van 46 resultaten

 • Ontheffing geluidshinder

  Gaat u een feest organiseren of verbouwen? Controleer dan of u een ontheffing geluidshinder nodig heeft.

 • Gecombineerde achternaam kind kiezen

  Vanaf 2024 kunt u ook kiezen voor een combinatie van de achternamen van beide ouders.

 • Bodeminformatie aanvragen

  Vraag informatie aan over de kwaliteit van de bodem van uw huis.

 • Woo-verzoek

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht van informatie op overheidsdocumenten.

 • Rijbewijs aanvragen

  De aanvraag van een eerste rijbewijs doet u op het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak.

 • Vergunningsvrij evenement organiseren (melding)

  Voor een klein evenement kan het zijn dat u geen vergunning nodig heeft. Het is dan genoeg alleen een melding te doen.

 • Rijbewijs verloren of gestolen

  Als u uw Nederlandse rijbewijs verloren of gestolen is, kunt u dit online doorgeven bij RDW of de gemeente.

 • Klacht indienen

  U kunt een klacht indienen over de gemeente.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Als u schade lijdt door schuld of nalatigheid van de gemeente, dan kunt u schadevergoeding vragen.

 • Bewijs van in leven zijn

  Een verklaring van in leven zijn of attestatie de vita, is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een persoon in leven is op het moment van afgifte van het bewijs.