Zoekresultaat 1 - 6 van 6 resultaten

 • Officiële publicaties en regelgeving

  Gemeentelijk beleid en regelgeving. Officiële publicaties. Officiële bekendmakingen in gemeentebladen. Doorlopende teksten van gemeentelijke regelingen (verordeningen, uitvoeringsregelingen en beleidsregels).

 • Milieustraten (Afvalinzamelstations)

  Een milieustraat is een plek waar u uw afval naartoe kunt brengen. Milieustraten, in onze gemeente ook wel afvalinzamelstations genoemd, zijn bedoeld voor afval dat u moet scheiden en dat de gemeente niet bij u ophaalt. Zoals elektrische apparaten, grofvuil, bouw- en sloopafval en klein chemisch afval.

 • Functies en nevenfuncties raadscommissieleden

  Overzicht met functies en nevenfuncties van de steunfractieleden.

 • Omgevingsplan aanpassen (v/h bestemmingsplan)

  In een omgevingsplan (v/h bestemmingsplan) staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het gaat altijd over het over het gehele grondgebied van de gemeente. Het omgevingsplan biedt u antwoord op vragen zoals: -Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden? -Hoe mag een stuk grond gebruikt worden? -Mogen wegen worden aangelegd? -Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied? Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het omgevingsplan staat? Dan kunt u de gemeente vragen het plan aan te passen. Als u gaat (ver)bouwen binnen Edam-Volendam of u wilt het gebruik van uw grond of gebouw veranderen, dan is het raadzaam om vooraf het betreffende omgevingsplan in te zien. Hierin staat de bestemming van een gebied beschreven en de regels waaraan men zich moet houden. U kunt op afspraak langskomen. Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

 • Aanvraag vooroverleg omgevingsvergunning

  Heeft u een bouwplan dat in strijd is met het bestemmingsplan? Wilt u zeker weten of uw plan wel haalbaar is? Of dat u alle stukken compleet hebt om een omgevingsvergunning aan te vragen? Dan kunt u uw bouwplan eerst laten toetsen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Dit heet 'vooroverleg. Aan een vooroverleg zijn kosten verbonden. Tot 1 januari 2024 kunt u het formulier 'aanvraag vooroverleg' opvragen bij de sectie Bouwen & Milieu. Vanaf 1 januari 2024 kunt u via het Digitaal Stelsel Omgevingswet een aanvraag vooroverleg/omgevingsoverleg digitaal indienen. U kunt er ook voor kiezen het formulier uit te printen en met de benodigde stukken naar ons op te sturen of te mailen. Let op: voor het niet digitaal indienen via het DSO zijn extra leges verschuldigd.

 • Contact met de Raadsleden

  Contactgegevens en samenstelling Raadsleden