Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Verwijderen privacygevoelige persoonsgegevens

    Als je bent geadopteerd of van geslacht veranderd, kun je de gemeente vragen om bepaalde informatie te verwijderen uit de BRP. Dien een verzoek in.

  • Afvalstoffenheffing

    Voor het inzamelen en verwerken van afval betaal je belasting: afvalstoffenheffing. Deze bestaat uit een vast en een variabel tarief.

  • Omgevingsvergunning strijdig gebruik

    Met een omgevingsvergunning strijdig gebruik mag grond of een gebouw anders gebruikt worden dan in het omgevingsplan staat. Hierbij gelden regels.