Zoekresultaat 1 - 10 van 25 resultaten

 • Activiteiten/werken verrichten in het beperkingengebied wegen

  Wilt u bijvoorbeeld een uitrit, kabels en leidingen, duikers, goten, peilbuizen of afrasteringen aanleggen of wijzigen, of dempen of anderszins wij...

 • Klachten over natuurgebieden

  In de provincie liggen natuurgebieden waar u mag wandelen, fietsen en recreëren. Deze natuurgebieden zijn van Staatsbosbeheer, Natuurmonumente...

 • Riolering buitengebied, ontheffing zorgplicht

  De gemeente is verplicht om binnen de gemeentegrenzen de inzameling en de afvoer van het afvalwater te verzorgen. Dit gebeurt via een vuilwaterrioo...

 • In beroep gaan

  U kunt tegen veel besluiten van de provincie bezwaar indienen. Wij beslissen over uw bezwaar. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezw...

 • Verkeersbesluit, verzoek

  In verkeersbesluiten staan regels waar weggebruikers zich op de openbare weg aan moeten houden. Op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet nee...

 • Zwemmen in open water

  Momenteel geen abstract beschikbaar

 • Burgerinitiatief indienen

  U kunt een voorstel door de Provinciale Staten laten behandelen. Dat doet u met een burgerinitiatief. Het moet een onderwerp zijn waar de provincie...

 • Besluit over voorschot op uitkering vragen (Voorziening onverwijlde bijstand)

  Bijstand vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente neemt het besluit over het verlenen van bijstandsuitkeringen. Heeft de gemeente niet binnen 4 we...

 • Actieplan geluid

  Als u dicht bij een drukke provinciale weg, spoorweg of regionale luchthaven woont, kunt u daarvan geluidsoverlast hebben. Ook een school of zieken...

 • Cultuur, subsidie

  Een culturele instelling of producent kan subsidie aanvragen voor activiteiten waarmee een groter publiek of een ander publiek in aanraking komt me...