Zoekresultaat 1 - 10 van 14 resultaten

 • Milieuzorg in uw bedrijf

  Een eigen bedrijf kan milieuschade veroorzaken. Bijvoorbeeld door afval, lawaai of de uitstoot van giftige stoffen. Om deze schade te beperken moet...

 • Buitenlandse kinderen adopteren

  U kunt een kind adopteren uit het buitenland. Als u een kind adopteert, ontstaat er een wettelijke familieband tussen u (en eventueel uw partner) e...

 • Nederlandse kinderen adopteren

  Als u een kind adopteert, ontstaat er een wettelijke familieband tussen u (en eventueel uw partner) en het kind. Deze nieuwe familieband verbreekt ...

 • Toestemming geven voor ontleding van een lichaam

  Bij wetenschappelijk onderzoek wordt gebruik gemaakt van lichamen van overledenen. De overledene heeft hier tijdens zijn leven toestemming voor geg...

 • Personenalarmering

  Alarmeringsapparatuur Alarmeringsapparatuur moet het zelfstandig wonen mogelijk maken als een verzekerde sociaal en ADL-redzaam is, maar lichamelij...

 • Werken in een beschermde omgeving (beschut werk)

  U komt voor beschut werk in aanmerking als u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking heeft. U heeft dan begeleiding en aanpassing ...

 • Zelfstandige activiteiten op bescheiden schaal

  Uitkeringsgerechtigden met een Participatiewet- en IOAW- uitkering hebben de mogelijkheid om activiteiten als zelfstandige te verrichten. De activiteiten betreffen werkzaamheden op bescheiden schaal, die geen recht geven op zelfstandigenaftrek voor de Inkomstenbelasting. Ook zijn de activiteiten niet gericht op uitstroom uit de uitkering. Als u voldoet aan de voorwaarden kan aan u toestemming worden verleend om voor de duur van twaalf maanden, met behoud van uitkering, de activiteiten als zelfstandige uit te voeren. De termijn van twaalf maanden kan telkens worden verlengd, als de activiteiten niet in strijd met de beleidsregels worden uitgevoerd. Het netto-inkomen uit het bedrijf wordt in mindering gebracht op de uitkering. Definitie doelgroep Er is sprake van zelfstandige activiteiten op bescheiden schaal als: productieve activiteiten van geringe omvang worden uitgevoerd die geen recht geven op de zelfstandigenaftrek; deze activiteiten en eventuele kosten die hiermee samenhangen voor eigen rekening en risico worden uitgevoerd;  deze activiteiten bescheiden inkomsten opleveren;  de verwachting is dat de inkomsten uit deze activiteiten onder het niveau blijven om zelfstandig in de kosten van het levensonderhoud te kunnen voorzien; en de verplichtingen die de zelfstandige aangaat of is aangegaan snelle beëindiging van de zelfstandige activiteiten mogelijk maken. Wettelijke vereisten De zelfstandige moet voldoen aan de wettelijke eisen, die verband houden met zijn activiteiten, waaronder het beschikken over: de benodigde vergunningen; een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel; een Btw-nummer; en een deugdelijke boekhouding, die voldoet aan de eisen die de Belastingdienst hieraan stelt. Verlening toestemming als zelfstandige activiteiten op bescheiden schaal Wilt u weten of u mogelijk toestemming kunt krijgen om activiteiten als zelfstandige op bescheiden schaal te ontwikkelen? Neem dan contact op met de gemeente. In een persoonlijk gesprek kunnen wij de mogelijkheden en de verder voorwaarden van de regeling met u bespreken.

 • As verstrooien op gemeentelijke begraafplaats

  Momenteel geen abstract beschikbaar

 • Herbegraven of alsnog cremeren

  Misschien vindt u dat uw dierbare overledene op de verkeerde plek begraven is. U wilt dan liever dat hij of zij een andere plek op de begraafplaats...

 • Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen

  De IOAW-uitkering vult uw inkomen aan als u 50 jaar of ouder en werkloos bent. Hoe hoog uw IOAW-uitkering wordt, hangt af van:uw inkomen het inkome...