Zoekresultaat 1 - 10 van 32 resultaten

 • Asbest verwijderen

  Meldingen & toezicht Het toezicht op asbestsanering is niet gekoppeld of gelijk aan het toezicht op gewone sloopwerkzaamheden. Het zijn separat...

 • Toezicht op bouw en verbouw

  Bij de bouw moet u zich aan regels en afspraken houden. Iemand controleert of u dat ook doet.Soms is dat iemand van de gemeente. Soms moet u daar z...

 • Gebouw of woning slopen

  Als u een gebouw of woning gaat slopen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Zo wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan. Meestal moet u ook ee...

 • Omgevingsvergunning bouwen aanvragen (omgevingseisen)

  Als u wilt bouwen of verbouwen, dan moeten uw plannen passen binnen de omgeving waarin u gaat bouwen. Daarom moet u een omgevingsvergunning aanvrag...

 • Bouw- en grondverklaring inzake de bodemkwaliteit aanvragen

  Soms heeft u voor het aanvragen van een hypotheek een bouw- en grondverklaring nodig. In een bouw- en grondverklaring staat of de bodem verontreini...

 • Eenvoudige bodemsanering (BUS, Besluit Uniforme Saneringen) melden

  U mag niet zomaar activiteiten uitvoeren op verontreinigde bodem. Als uit bodemonderzoek blijkt dat de grond is vervuild, dan laat u eerst de bodem...

 • Inrit aanleggen

  Als u een inrit wilt maken bij uw bedrijf of huis heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een inrit wilt maken van de weg naar uw...

 • Vooroverleg voor een omgevingsvergunning aanvragen

  Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kost tijd en geld. Daarom is het een goed idee om eerst uw plannen aan de gemeente voor te leggen. Zeker ...

 • Navragen beperking op pand of grond

  Soms heeft een pand of een stuk grond een publiekrechtelijke beperking. De overheid legt deze beperking op. Voordat u een huis of een stuk grond ko...

 • Alarminstallatie plaatsen

  Als u een alarmsysteem in uw huis of bedrijf wilt installeren dat ook buiten hoorbaar of zichtbaar is, dan meldt u dat bij de gemeente. Heeft uw al...