Zoekresultaat 1 - 10 van 81 resultaten

 • Parkeren

  In Halderberge kunt u overal gratis parkeren. Parkeren mag in de parkeervakken of aan de straat.

 • Milieumelding

  Bedrijfsmatige activiteiten moeten, voordat deze kunnen worden toegestaan, worden gemeld op grond van het Activiteitenbesluit. Er kan dan worden nagegaan aan welke voorschriften moet worden voldaan en of er eventueel een afzonderlijke vergunning moet worden aangevraagd.

 • Zakenpaspoort

  Reist u veel? Dan kunt u een zakenpaspoort aanvragen. Dit is een gewoon paspoort. Het is alleen dikker, namelijk 66 pagina's in plaats van 34 pagina's. U maakt hiervoor een afspraak. Ook voor afhalen, maakt u eenvoudig een afspraak. U moet persoonlijk aanwezig zijn voor zowel de aanvraag als het afhalen van het document.

 • Emigreren of lang in het buitenland verblijven

  Emigreert u vanuit Halderberge naar het buitenland? Of verwacht u minimaal acht maanden in het buitenland te gaan wonen? Dan moet u dat melden bij de gemeente. U kunt uw vertrek vanaf 5 dagen voor vertrekdatum doorgeven. Meld uw emigratie eenvoudig digitaal.

 • Verhuur van te koop staande leegstaande woning

  Heeft u een leegstaande woonruimte in de gemeente Halderberge en staat deze te koop? Er zijn mogelijkheden om deze tijdelijk te verhuren. Hiervoor heeft u wel een vergunning van de gemeente nodig.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor kosten die u moet maken vanwege een bijzondere omstandigheid in uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld omdat u ziek bent of omdat er iets gebeurt met u of iemand in uw naaste omgeving.

 • Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

  Loopt u moeilijk of bent u door uw beperking afhankelijk van anderen voor vervoer? Dan komt u misschien in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart.

 • Afvalinzameling

  Saver zorgt voor de inzameling van het huishoudelijk afval en beheert het Grondstoffencentrum van Halderberge. Op de website van Saver vindt u alles over afvalinzameling.

 • Onroerendezaakbelasting

  Heeft u een eigen woning? Of heeft of gebruikt u een bedrijfsgebouw zoals een winkel of kantoor, of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente Halderberge.

 • Afschrift burgerlijke stand

  De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte. Elke akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U kunt van de volgende akten een kopie (ook wel: afschrift) bestellen: geboorteakte, huwelijksakte, akte van geregistreerd partnerschap, overlijdensakte, echtscheidingsakte en attestatie de vita. Vraag dit product digitaal aan door op de rode knop te klikken.