Zoekresultaat 1 - 2 van 2 resultaten

  • Commissie voor de bezwaarschriften

    De commissie bezwaarschriften adviseert het college van burgemeester en wethouders. Vergaderingen zijn openbaar, belangstellenden kunnen geen spreekrecht aanvragen. Bent u het niet eens met een besluit van het college van burgemeester en wethouders? Dan kunt u bezwaar maken. De commissie voor de bezwaarschriften behandelt alle bezwaarschriften die burgers en bedrijven bij de gemeente indienen. De commissie werkt onafhankelijk van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over de afhandeling van het bezwaar. Er is een informatiepagina over de bezwaarschriftprocedure beschikbaar. De commissie voor de bezwaarschriften bestaat uit: De Heer N. (Nico) van Eck (voorzitter) De heer mr. R.T.J. (Remco) van Halen (lid + plv voorzitter) De heer mr. J. (Jörgen) Geelhoed (lid) De heer mr. G. (Gerard) Zwerus (lid)  

  • Verkeerscommissie

    De Verkeerscommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders. Vergaderingen van de commissie zijn openbaar, belangstellenden kunnen geen spreekrecht aanvragen. De Verkeerscommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over: voorstellen die voortvloeien uit de Wegenwet en waarvan de besluitvorming is voorbehouden aan de gemeenteraad in voorbereiding zijnde wegaanpassingen van enige omvang dan wel ingrijpende wijzigingen in een verkeerssituatie in voorbereiding zijnde verkeersbeleidsplannen overige verkeersaangelegenheden waarvan burgemeester en wethouders het advies van de Verkeerscommissie van belang achten. De Verkeerscommissie vergadert gewoonlijk vier keer per jaar. De data waarop bijeen wordt gekomen staan in de Vergaderkalender. De commissieleden kunnen tijdens de vergadering wel besluiten om bepaalde onderwerpen in beslotenheid te behandelen. Samenstelling commissie Voorzitter: dhr. J. Nederveen (wethouder) Secretaris: mw. drs. G.S.L.C. Roomer-de Jaeger Commissielid (namens transportsector) dhr. T. Boerman Commissielid (plaatsvervangend namens transportsector) dhr. H. Schutten Commissielid (namens Veilig Verkeer Nederland) dhr. J.W. de Jong Commissielid (namens Veilig Verkeer Nederland) dhr. H.H. Klop Commissielid plaatsvervangend namens Veilig Verkeer Nederland) dhr. A. Nederveen Commissielid (namens burgerij) dhr. H. Haeser Commissielid (namens burgerij) dhr. J.H. Kooy Commissielid (plaatsvervangend namens burgerij) dhr. M. de Groot Commissielid (namens Stichting Platform Sociaal Domein) dhr. M.P.J. van Peer Commissielid (plaatsvervangend namens Stichting Platform Sociaal Domein) dhr. J.T. de Wit