Zoekresultaat 1 - 10 van 79 resultaten

 • Jeugdhulp

  Heeft u (algemene) vragen over het opgroeien of de opvoeding van uw kinderen? Dan kunt u contact opnemen met LOES.

 • Wild kamperen

  Kamperen mag in Nederland alleen op campings of terreinen die daarvoor bestemd zijn. Daarbuiten kamperen heet ook wel wildkamperen. Wildkamperen mag niet zonder toestemming. Dit is om planten en dieren in bossen te beschermen.

 • Koopzondagen

  De winkels mogen in gemeente Hellendoorn alle zondagen open. De winkeliers, die van deze mogelijkheid gebruik (willen) maken, mogen hun winkels tussen 12.00 - 18.00 uur openen voor het publiek.

 • Opvoedvragen

  Heeft u vragen over opvoeding of wilt u advies? Op de website van Loes vindt u praktische tips op het gebied van gezonde zwangerschap, bevalling en kraamtijd, opvoeden en gezond opgroeien.

 • Inkoop en aanbestedingen

  De gemeente Hellendoorn heeft een eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid en vastgestelde algemene inkoopvoorwaarden. Hiermee willen we bereiken dat de gemeentelijke aanbestedingen en inkopen doelmatig en volgens de geldende wet- en regelgeving geschied. De gemeente voert een innovatief inkoop- en aanbestedingsbeleid. Wij werken daar waar mogelijk samen met buurgemeenten om te komen tot volume voordelen en kennisuitwisseling.

 • OZB en WOZ

  De gemeente heft onder andere de onroerendezaakbelasting (OZB). Voor de hoogte van de OZB kijken we naar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Deze waarde wordt de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) genoemd.

 • Leerplicht en kwalificatieplicht

  Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig.

 • Schuldhulpverlening

  Wordt het lastig om alle rekeningen te betalen? Of moet u rondkomen met minder inkomen door ziekte, ontslag of echtscheiding? Misschien heeft u geen zicht op uw inkomsten en uitgaven? U weet dat er iets moet gebeuren, maar wat? Weet dan dat u niet de enige bent met deze problemen.

 • Eigen bijdrage Wmo

  Voor hulp of ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage. Het maakt niet uit hoeveel u verdient of hoeveel eigen vermogen u heeft.

 • Asbest

  Denkt u dat u asbest in uw woning of schuur heeft? Voor het verwijderen van asbest bestaan speciale regels.