Zoekresultaat 1 - 10 van 299 resultaten

 • Leerlingenvervoer

  Ouders en verzorgers zijn er in principe zelf verantwoordelijk voor dat hun kind op school komt. Maar in bepaalde gevallen kan de gemeente het vervoer van de leerling naar school (gedeeltelijk) vergoeden. Bijvoorbeeld als de leerling vanwege een lichamelijke of verstandelijke handicap niet met het...

 • Hondenbelasting

  Het maakt niet uit of u wel of niet de eigenaar van de hond bent.

 • Ouderlijk gezag en voogdij

  Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap en krijgt u een kind? Dan krijgt u allebei automatisch het ouderlijk gezag. Als dit niet zo is, dan kan de vader, duomoeder (of andere niet-ouder) het gezag aanvragen. Dit moet via de rechtbank worden aangevraagd.  Vanaf 1 januari 2023 geldt...

 • Aziatische hoornaar

  De Aziatische hoornaar is een grote wesp uit Azië. Dit insect is schadelijk voor de bijenhouderij en de natuur. Ze eten namelijk grote aantallen honingbijen en andere insecten. Daarom wordt de Aziatische hoornaar in Europa bestreden.

 • Kamperen, gelegenheid geven tot

  Wilt u gelegenheid geven tot kamperen? Dan heeft u daarvoor meestal een ontheffing of een vergunning nodig. Voor elke vorm van kamperen gelden algemene voorschriften. Daarnaast kan de gemeente ook bijzondere voorschriften geven.

 • WOZ (Waardering Onroerende Zaken)

  De afkorting WOZ betekent: waardering onroerende zaken. Ook bedrijfspanden, kavels en andere gebouwen zoals scholen of verenigingsgebouwen worden gewaardeerd. Deze waarde wordt gebruikt voor het bepalen van de hoogte van verschillende belastingen. Bekijk hieronder de uitlegvideo: Wat is de WOZ-waarde?

 • Afval scheiden

  Door goed uw afval te scheiden, houdt u minder restafval over. En dat is goed voor het milieu en uw portemonnee.

 • Afkoppelen regenwater

  In bebouwd gebied verdwijnt regenwater vaak via regenpijpen en putten in de riolering onder de straten. Regenwater dat naar het riool stroomt vermengt zich daar met afvalwater. En moet vervolgens voor veel geld gezuiverd worden. Ook neemt de kans op overstroming toe. Daarom wil de gemeente graag zoveel...

 • Bodemenergie

  Het grondwater in de bodem heeft een constante temperatuur. Met een bodemenergiesysteem kan deze temperatuur worden gebruikt voor de verwarming of koeling van gebouwen. In de zomer wordt het relatief koude grondwater gebruikt om gebouwen te koelen. In de winter wordt juist de aanwezige warmte uit...

 • Begraafplaats, onderhoudskosten

  De gemeente Hengelo heeft twee begraafplaatsen: aan de Deurningerstraat en aan de Oldenzaalsestraat. Heeft u een grafruimte op één van deze begraafplaatsen? Dan moet u ook meebetalen aan het algemene onderhoud van de begraafplaats.