Zoekresultaat 1 - 10 van 79 resultaten

 • Automatische incasso regelen

  De Regionale Belastinggroep (RBG) verzorgt de belastingheffing voor Delfland. Als je niet in staat bent om je waterschapsbelastingaanslag nu in één keer te betalen, kun je in termijnen betalen.

 • Ontheffing vaarverbod particulieren

  Als direct aanwonende of als rondvaartondernemer kun je een ontheffing van het verbod om gemotoriseerd te mogen varen aanvragen bij Delfland.

 • Erfpacht

  Erfpacht geeft het recht om een stuk grond te gebruiken dat eigendom is van een andere partij. Hiervoor betaal je een jaarlijkse vergoeding aan de eigenaar van de grond: de canon.

 • Scooter (huur) in het water

  Zwerfafval op land en in water heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid en het milieu. Het vervuilt en trekt ongedierte aan. Het vervuilt en trekt ongedierte aan. Voorkom dat afval op het land of in het water terecht komt.

 • Boot op de verkeerde plek

  Een groot aantal gemeenten heeft een ligplaatsenbeleid opgesteld. Hierin staat waar boten wel en waar niet kunnen worden aangelegd. Check dus bij de gemeente waar je je boot mag afmeren.Delfland handhaaft als boten worden aangelegd op plekken waar de doorvaart belemmerd wordt

 • Nadeelcompensatie

  Heb je mogelijk schade ondervonden als gevolg van de taakuitoefening van Delfland. Dan kun je nadeelcompensatie aanvragen. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

 • Handhavingsverzoek

  Delfland houdt toezicht op naleving van onder andere de Waterwet, de Keur en de Scheepsvaartverkeerwet. Zo nodig treedt Delfland op tegen ongewenste situaties en voert opsporingsactiviteiten uit. Daarnaast behandelt en coördineert Delfland verzoeken om te handhaven.

 • Betalingsregeling aanvragen

  De Regionale Belastinggroep (RBG) int de waterschapsbelasting voor Delfland. Kun je de waterschapsbelasting niet op tijd betalen? Onderneem dan meteen actie. Misschien kun je uitstel of een betalingsregeling krijgen voor de openstaande belastingaanslag(en).

 • Juiste waterpeil

  De actuele hoogte van de waterstand wordt vaak ook wel 'waterpeil' genoemd. Het kan betrekking hebben op zowel oppervlaktewater als grondwater. In sloten en vaarten kan het waterpeil worden afgelezen op een peilschaal. De waterstand wordt gerelateerd aan het Normaal Amsterdams Peil (NAP).

 • Bereikbaarheid Delfland

  Delfland stelt haar klanten centraal. Wij streven dan ook een hoge bereikbaarheid na. Evenals een snelle afhandeling van uw vragen, aanvragen, verzoeken en meldingen.