Zoekresultaat 1 - 10 van 14 resultaten

 • Vaarwegbeheer Rijnland

  Bij het beheer van de vaarwegen wordt onderscheid gemaakt naar vaarwegbeheer en nautischbeheer.

 • Grondwater lozen

  Er geldt een meldplicht voor het lozen van grondwater.

 • Rekenkamer

  De Rekenkamer onderzoekt de activiteiten van het hoogheemraadschap van Rijnland op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid.

 • Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

  Als u het als belanghebbende niet eens bent met een schriftelijk besluit van het hoogheemraadschap van Rijnland, kunt u daartegen bezwaar maken.

 • Omgevingsloket

  Voor het aanvragen van een watervergunning of maatwerk krijgt u een verwijzing naar het omgevingsloket

 • Afvalwater lozen in oppervlaktewater

  Een deel van de afvalwaterlozingen meldt u en soms moet u een watervergunning aanvragen. Dit gaat via het omgevingsloket.

 • Vergunningencheck

  Een vergunningencheck maakt de regels voor werken bij water en dijken inzichtelijk.

 • Subsidie natuurvriendelijke oevers

  Om de aanleg van natuurvriendelijke oevers (nvo’s) en vispaaiplaatsen te stimuleren, heeft Rijnland een subsidieregeling vastgesteld.

 • Vaarvergunningen

  Gaat u varen in Rijnlands gebied, dan heeft u soms een vaarvergunning nodig. Dit geldt voor alle vaartuigen met een motor.

 • Agrarische sector

  Voor het aanvragen van vrijstelling voor U.O. meststoffenregistratie en versmalde teeltvrije zone.