Zoekresultaat 1 - 10 van 51 resultaten

 • Vrijwilligersverzekering

  Waar gewerkt wordt, kan wel eens iets misgaan. Daarom heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer.

 • Sociale huurwoning

  Hieronder een overzicht van organisaties die woningen in Kapelle te huur aanbieden.

 • Bouwleges

  Voor het in ontvangst nemen van een aanvraag Omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld de bouw of de verbouw van een woning worden leges in rekening gebracht.

 • Omgevingsvergunning bouwen, slopen en kappen

  Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Daarmee zijn in totaal 26 bestaande vergunningen samengevoegd tot één vergunning. Wilt u een garage bouwen op de plek van uw oude schuur? En moet daarvoor ook een boom worden gekapt die op de gemeentelijke bomenlijst staat? U vraagt dan geen aparte bouw-, sloop- en kapvergunning meer aan, maar één omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen’, ‘slopen’ en ‘kappen’.

 • Afvalscheidingswijzer

  Meer informatie over welk afval in welke afvalbak hoort? De afvalscheidingswijzer laat precies zien wat waar hoort.

 • Subsidie gemeentelijke monumenten

  Eigenaren van een gemeentelijk monument kunnen een subsidie aanvragen voor onderhoud of restauratie aan hun pand.

 • Verkiezingsuitslag Tweede Kamerverkiezing 2021

  Opkomstcijfers en uitslagen

 • Rioolaansluiting aanvragen

  De gemeente zorgt voor een aansluiting van het openbare riool op privéterrein. De gemeente verzorgt de aansluiting tot aan de perceelgrens van uw terrein. Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering. In verband met de hoogteligging adviseren wij de rioolaansluiting op uw eigen terrein pas aan te leggen op het moment dat de gemeente Kapelle de aansluiting in de openbare grond heeft gerealiseerd. U kunt uw rioolaansluiting hier aanvragen door het formulier in te vullen. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

 • Kapelle Leeft

  Kapelle Leeft is voornamelijk bezig jongeren met elkaar te verbinden. De jeugd doet daarbij ook veel zelf.

 • Zorgtoeslag

  Om zorgtoeslag te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Uw inkomen mag bijvoorbeeld niet te hoog zijn. Ook uw vermogen (zoals spaargeld) mag niet te hoog zijn. Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw Nederlandse zorgverzekering.